ดูดวงรายวัน กับสภาวะในการเข้าใจตนเองที่มีเพิ่มมากขึ้น

เพราะผู้ที่เลือกจะทำการดูดวงและปักหลักไปกับการดูดวงรายวัน ย่อมจะต้องเข้าใจตนเองให้ได้มากที่สุด เนื่องจากในแต่ละวันที่คุณได้ทำการดูดวงอยู่นั้น คุณอาจจะต้องพบเจอกับผลการดูดวงที่ต่างกันออกไป ระดับการเปลี่ยนแปลงความคิดและความเข้าใจ ย่อมจะต้องมีมากพอควร เพราะเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่า ไม่มีใครที่จะได้รับดวงดีเสมอไปอย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างน้อยในอดีตที่ผ่านมา เมื่อเราเคยทำอะไรไว้และมันกำลังส่งผลถึงปัจจุบันของเรา เราจะไม่สามารถแก้ไขสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ การดูดวงหรือดูคำทำนาย จึงเป็นหนทางหรือว่าข้อเสนอแนะ เพื่อให้เราอาจทำในสิ่งที่ดีได้มากเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นข้อคิดและข้อเตือนใจให้เราสามารถเดินทางแห่งการใช้ชีวิตไปในทางที่ดีกว่าเดิม
 
ดูดวงรายวัน
แต่อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการดูดวงรายวัน หรือว่าแม้กระทั่งการดูดวงภายในประเภทต่าง ๆ นั้น ถึงแม้ชาวพุทธจะรับทราบกันดีอยู่แล้วว่า การทำความดีความชั่ว ย่อมส่งผลให้เป็นบุญกับบาปกรรมที่เราจะต้องเผชิญ กรรมในอดีตย่อมมีผลต่อปัจจุบันและอนาคตของเราทุกท่าน หากเราทำดีย่อมได้รับผลประโยชน์ หากเราทำชั่วย่อมได้รับกรรมชั่ว เพราะเช่นนั้นดูดวงรายวัน ในการดูดวงทุกรูปแบบ ทุกประเภทในแต่ละครั้ง หลักของการดูดวงย่อมชี้ให้เห็นตัวเราในเบื้องต้นได้อยู่แล้วว่า เพราะว่าคำทำนายที่เกิดขึ้นนี้ เป็นสิ่งที่เราควรจะพิจารณาเป็นอย่างมาก เนื่องจากตามหลักของความเชื่อและความศรัทธา อาจจะส่งผลเสียต่อผู้ที่จะเลือกเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมากเกินไป โดยที่ครึ่งหลังไม่ได้มีการวิเคราะห์ว่าสิ่งใดควร และสิ่งใดไม่ควร