สถานที่เที่ยวโคราช แดนดินแห่งที่ราบสูงของประเทศไทย

นครราชสีมา ถือได้ว่าเป็นเป็นดินแดนแห่งเมืองโคราช ซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองใหญ่บนดินแดนแห่งที่ราบสูงของประเทศไทยโดยตรง และพื้นที่ราบสูงแห่งนี้ก็ประกอบไปด้วยดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์น้อยใหญ่ ประกอบไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมากมาย พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสบายทุกรูปแบบตามที่ต้องการ นักท่องเที่ยวโดยมากที่ได้เดินทางมาสู่สถานที่เที่ยวโคราชหลากหลายสถานที่ มักต้องเกิดความประทับใจไม่รู้เลือนเลยทีเดียว เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวโคราชหลากหลายแห่ง ประกอบไปด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ธรรมชาติโดยตรง ดังนั้น ไม่ว่านักท่องเที่ยวจะหันหน้าไปทางไหน ก็จะพบเจอแต่วิวขอบฟ้าที่สวยงาม พร้อมทั้งได้เรียนรู้และศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้าน และอารยธรรมขอมเก่าก่อนซึ่งมีอยู่ภายในนครราชสีมาหรือโคราชนั่นเอง
 
สถานที่เที่ยวโคราช แดนดินแห่งที่ราบสูงของประเทศไทย
ยิ่งไปกว่านี้ สถานที่ท่องเที่ยวโคราชส่วนมาก ยังคงเป็นพื้นที่ที่ให้ความรู้แก่นักเที่ยวโดยตรง เหมือนเป็นการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์และศึกษาความรู้ต่าง ๆ ที่มีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ทางด้านการกสิกรรมจากการท่องเที่ยวในเชิงระบบนิเวศวิทยา และการท่องเที่ยวเชิงสงวนที่ถูกจัดสรรขึ้นมา เพื่อสนองตอบความต้องการและพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับนักเที่ยวทั้งชาวไทยและคนต่างชาติเป็นจำนวนมาก และยิ่งกว่านั้นคือ การเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวโคราช แดนดินที่ขึ้นชื่อไปทางด้านอาหารการกินอีสานต้นตำรับ จะนำพานักเที่ยวไปค้นพบอาหารการกินอีสานที่มีรสชาติอร่อยถูกปากอย่างมากมาย พร้อมด้วยยังคงได้ช้อปปิ้งสินค้าเกษตรและสินค้าทำมือพื้นบ้านส่วนใหญ่ ที่ถูกทำขึ้นมาเป็นพิเศษโดยเฉพาะ เปรียบเสมือนนักท่องเที่ยวจะได้เดินทางสู่ช่องภาคอีสาน ดินแดนที่สุขสงบไปด้วยสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกคิดค้นและสร้างขึ้นจากฝีไม้ลายมือชาวโคราช หรือชาวนครราชสีมาโดยเฉพาะ

http://travel.thaiza.com/ททท-แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวไร่องุ่นที่โคราช/170733/