ทัศนาจรสู่น้ำพุร้อนหินดาด สถานที่เที่ยวกาญจนบุรีในเขตทองผาภูมิ

น้ำพุร้อนหินดาด หรือ น้ำพุร้อนกุยมั่ง ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวกาญจบุรีที่ขึ้นชื่อ เนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แตกต่างไปจากทำเลที่ตั้งอื่น ๆ เพราะประกอบไปด้วยน้ำพุร้อนหรือบ่อน้ำร้อนจากธรรมชาติอยู่เยอะแยะ ซึ่งสร้างอุณหภูมิที่ดีต่อเรือนร่าง อย่างน่าตราตรึงใจ ประชาชนแห่งกาญจนบุรีส่วนมาก มักค้นพบสรรพคุณของน้ำพุร้อนหินดาด ว่าเป็นการรักษาโรคภัยไข้เจ็บหลากหลายอย่าง ทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ได้เดินทางมาสู่แหล่งท่องเที่ยวกาญจนบุรีที่มีชื่อเสียงอย่าง น้ำพุร้อนหินดาด หรือ น้ำพุร้อนกุยมั่ง สามารถลงอาบน้ำในบ่อน้ำพุได้อย่างสำราญใจ แถมบริเวณคล้ายคลึงยังคงมีลำน้ำน้ำเย็นไหลอยู่ด้านล่างด้วย
 
สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี
สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรีอย่าง น้ำพุร้อนหินดาด หรือ น้ำพุร้อนกุยมั่ง เป็นพื้นที่ที่ถูกค้นพบโดยทหารญี่ปุ่นในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง และนอกเหนือจากจะค้นพบแล้ว ยังคงมีการสร้างเสริมเป็นบ่อซีเมนต์ขึ้นถึงสองแอ่งด้วยกัน เพราะมีคตินิยมว่า น้ำแร่จากบ่อน้ำแร่แห่งนี้จะสามารถสร้างประโยชน์ทางด้านการรักษาโรคภัยเป็นอย่างมาก ทหารญี่ปุ่นจึงให้นัยสำคัญและช่วยกันสร้างเสริมบ่อน้ำพุให้เป็นบ่อซีเมนต์ขึ้นเพิ่มเติม ก่อกำเนิดเป็นบ่อน้ำพุร้อนหินดาดอย่างหลากหลาย ด้วยลักษณะเป็นพุน้ำร้อนหินดาด ซึ่งเป็นบ่อน้ำร้อนจากธรรมชาติริมห้วย มีอุณหภูมิโดยรวมราวๆสี่สิบห้าถึงห้าสิบห้าองศา และนี่ก็คืออีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวกาญจนบุรีที่น่าสนใจ ทำให้ผู้เดินทางทั้งชาวไทยและคนต่างประเทศเกิดความสนใจ และต่างก็เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญ ของชาวกาญจนบุรีแห่งนี้นี่เอง

http://travel.thaiza.com/เที่ยวทะเลน้ำจืด-กาญจนบุรี/247994/