แหล่งท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชแบบศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชนั้น มีสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ๆ ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะต้องเดินทางไปเป็นอันดับต้น ๆ นั่นก็คือ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง บริเวณทิศเหนือของสนามหน้าเมือง โดยสถานที่เที่ยวอย่างศาลหลักเมืองนั้น มีพื้นที่โดยประมาณสองไร่พร้อมกัน โดยรวมแล้วเป็นทำเลที่ตั้งที่ประกอบไปด้วยอาคารถึงห้าหลัง ตรงกลางเป็นที่ประดิษฐานหลักเมือง โดยมีการออกแบบให้มีลักษณะคล้ายศิลปะศรีวิชัยโดยตรง ซึ่งก็คือ ทรงเหมราชลีลา ส่วนตึกเล็กทั้งสี่หลังนั้น เป็นศาลบริวารสี่ทิศซึ่งเรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบด้วย พระเสื้อเมือง,ศาลพระทรงเมือง,ศาลพระพรหมเมือง, และลงท้ายคือศาลพระบันดาลเมือง ซึ่งมีการริเริ่มตั้งขึ้นอย่างเสร็จสมบูรณ์แบบภายในปีพุทธศักราช 2452 ของประเทศไทยเรา
 
สถานที่ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช
แต่เนื่องด้วยองค์เสาศาลหลักเมืองนั้น ทำด้วยไม้ตะเคียนทองที่ได้มาจากภูเขายอดเหลือง ซึ่งถือได้ว่าเป็นภูเขาลูกหนึ่งในทิวเขาเมืองนครศรีธรรมราช อยู่ในท้องที่ท้องถิ่นกระหรอกิ่ง โดยมีความสูงราว 2.94 เมตร สำหรับลวดลายที่แกะสลักตั้งแต่ฐานนั้น เป็นวงรอบเก้าชั้นมีถึงเก้าลายพร้อมกัน และเนื่องด้วยส่วนบนของเสาเป็นรูปจุตคามรามเทพหรือสี่พักตร์ หรือที่เรียกว่าเทวดารักษาเมือง และในส่วนที่เหนือสุดจะเป็นประเภทของเปลวเพลิงอยู่บนยอดพระเกตุ จะเป็นยอดชัยหลักเมือง สำหรับรูปแบบการแกะสลักทั้งหมด มักจะมาจากนึกฝันจากความเชื่อในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ทำให้เคยมีอำนาจทางศิลปกรรมในภาคใต้และของจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่ครั้งอดีตกาล และนี่ก็คือความงามและความสำคัญ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชของประเทศไทยเรานั่นเอง

สถานที่ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช