สถานที่ท่องเที่ยวตากที่ขึ้นชื่อ เป็นอาณาจักรแห่งความวิจิตร

จังหวัดตาก ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมายหลากหลายพื้นที่ด้วยกัน แถมจังหวัดตากในบางเขตยังคงเป็นเขตแดนที่อยู่ติดกับอาณาจักรสหภาพเมียนม่าร์ ทำให้เกิดเป็นจุดที่มีเสน่ห์สำหรับนักท่องเที่ยวโดยตรง แต่สำหรับจังหวัดตากนั้น ขึ้นชื่อว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวตากอยู่มากมายด้วยกัน แถมแต่ละที่ตั้งก็ประกอบไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ แถมยังคงเป็นการสร้างสรรค์พื้นที่ให้มีความงดงามไปด้วยหมู่แมกไม้ ถึงแม้ว่ามนุษย์เพียรพยายามจะรังสรรค์พื้นที่นี้ให้มีความวิจิตร แต่ก็จะต้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตากที่มีความสวยงามในรูปแบบป่าไม้ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ จึงจะเหมาะสมต่อการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตากที่ชื่อดัง และได้รับความนิยมชมชอบทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวเมืองนอกไปพร้อม ๆ กัน
 
สถานที่ท่องเที่ยวตาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ท่องเที่ยวตากที่มีจุดดีทางด้านภูมิทัศน์ ก่อกำเนิดให้เป็นเส้นทางศึกษาทางด้านธรรมชาติให้แก่นักเที่ยวอย่างมากมายหลากหลายพื้นที่ แถมในบริเวณต่าง ๆ เหล่านี้ก็ยังคงเป็นที่ทำการที่มีความสงบร่มรื่นไปด้วยป่าเขาลำเนาไพร พร้อมทั้งสัตว์ป่าใหญ่น้อยที่ต่างก็เข้ามาอยู่อาศัยในถิ่นฐานอุดมสมบูรณ์ และความสวยงามตระการตาก็มักจะมีให้เห็นตามเส้นทางที่นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปสัมผัส ยิ่งถ้าหากเป็นช่วงปลายฤดูฝนด้วยแล้ว บางสถานที่เที่ยวตากก็จะสะดุดตาไปด้วยดอกไม้นานาประเภท ซึ่งประกอบไปด้วยดอกไม้ป่านานาชนิดบานมาก หลายหลากสีสันอยู่ตามริมทางคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ท่องเที่ยวตากดอกกระทือสีแดง ดอกบัวตองสีเหลือง ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตากโดยตรงอาจจะแอบซ่อนอยู่ในพรมมอสสีเขียวให้นักเที่ยวได้ตามหาและเชยชมไปในที่สุด