เดินทางเที่ยวชมวัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี

นอกจากความงดงามที่เป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่างก็หลั่งไหลกันสัญจรเข้ามาที่วัดป่าภูก้อนแห่งนี้แล้วนั้น จิตเลื่อมใสอันแรงกล้าของผู้คนส่วนใหญ่ ก็ได้นำพาให้ผู้เดินทางมากมายหลากหลายสถานที่ ให้เดินทางเข้ามาสู่วัดป่าภูก้อนอีกเช่นเดียวกัน เพราะมีความเลื่อมใสและอยากจะเดินทางมาสักการะ พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีองค์ใหญ่ ที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากที่วัดป่าภูก้อนแห่งนี้นี่เอง และด้วยจิตศรัทธาทางด้านพระพุทธศาสนา นำพาให้นักท่องเที่ยวได้ค้นพบสติพร้อมกับปัญญา จากการศึกษาพุทธศาสนา และสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดป่าภูก้อนแห่งนี้เป็นอย่างสูง ก่อให้เกิดความเลื่อมใสกับการเดินทางมาด้วยความมุ่งมั่นของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและคนต่างประเทศโดยตรง
 
พร้อมกับเมื่อวัดป่าภูก้อน เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของไทยในสมัยนี้ ทำให้ประเทศไทยยังคงสามารถสร้างชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้มากขึ้นเรื่อย ๆ กลับกลายเป็นว่าประเทศไทย ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งของโลกที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่มากมาย ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยพร้อมกับชาวต่างชาติ กลับพอใจในความเป็นไทยได้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังคงมีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทย อย่างไม่ขาดสายสำหรับนักเดินทางหลากหลายประเทศที่สนใจในประเทศไทยโดยตรง และปัจจุบันสำหรับวัดป่าภูก้อนแห่งจังหวัดอุดรธานี ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านประติมากรรมที่มีความสวยงาม พร้อมทั้งสถานที่โดยรอบที่ทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปค้นพบ กลับพูดเชยชมเหมือน ๆ กันว่า วัดป่าภูก้อนมีความสวยงามในรูปแบบไทยอย่างแน่แท้

วัดป่าภูก้อน