แหล่งท่องเที่ยวกาญจนบุรีอย่างอุทยานประวัติศาสตร์เมืองราชสีห์

สำหรับปราสาทเมืองสิงห์ หรือสวนประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรีที่มีความสลักสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งปราสาทเมืองสิงห์ หรือสวนประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อยู่ห่างไกลจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่า โดยรวมประมาณเจ็ดกิโลเมตรเพียงเท่านั้น ซึ่งนักเดินทางสามารถเดินทางไปยังปราสาทเมืองสิงห์ หรืออุทยานเรื่องเก่าแก่เมืองสิงห์ได้อย่างง่าย ๆ และไม่มีทางหลงอย่างแน่นอน เนื่องจากเส้นทางนี้ถือว่าเป็นเส้นทางสายหลัก ที่มีป้ายบอกแนวทางอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งถนนหนทาง สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรีอย่าง ปราสาทเมืองสิงห์ หรือสวนประวัติศาสตร์เมืองสิงห์นั้น ถือได้ว่าเป็นสถานที่เก่าแก่ ที่มีสถานที่โบราณเป็นปริมาณมาก ก่อเกิดทางด้านศิลปะการก่อสร้างในยุคลพบุรีส่วนปลาย ทำให้ที่ตั้งแห่งนี้ถูกยกย่องให้เป็นที่ตั้งที่มีความสำคัญต่อชาวกาญจนบุรีทุกๆ คน
 
สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี
ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรีอย่าง ปราสาทเมืองสิงห์ หรือสวนประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ มีพื้นที่รวม ๆ ประมาณแปดร้อยกว่าไร่ ทำให้ทำเลที่ตั้งแห่งนี้เป็นผังเมืองสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตามแผนเมืองทางด้านประวัติศาสตร์ กำแพงเมืองทั้งหมดที่มียังคงก่อด้วยศิลาแลงขนาดกว้างขวางประมาณ แปดร้อยแปดสิบเมตรด้วยกัน โดยสถานที่ท่องเที่ยวอย่าง ปราสาทเมืองสิงห์ หรือสวนประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ได้รับอิทธิพลทางด้านศาสนา และขนมธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้งประเพณีจากประเทศกัมพูชา ทำให้ตัวปราสาทโอบล้อมไปด้วยกำแพงศิลาแลงดังกล่าว และสำหรับคูน้ำ และแนวเขื่อนนั้น มีรูปแบบสถาปัตยกรรมและประติมากรรมสร้างตามลักษณะแบบขอม ซึ่งตรงกับกาลสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ด ของประเทศกัมพูชาโดยตรง ซึ่งฝีมือประติมากรรมส่วนใหญ่ มีลักษณะช่างพื้นบ้านผสมอยู่ ทำให้นักเที่ยวสามารถค้นพบประติมากรรมในดั้งเดิมได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเชียว

สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี