สัญจรที่กาญจนบุรีอย่าง ปราสาทเมืองสิงห์

สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรีอย่าง ปราสาทเมืองสิงห์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ มีพื้นที่รวม ๆ ประมาณแปดร้อยกว่าไร่ เป็นเหตุให้พื้นที่แห่งนี้เป็นผังเมืองรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตามแผนเมืองทางด้านตำนาน กำแพงเมืองทั้งหมดยังคงก่อสร้างด้วยศิลาแลงขนาดกว้างโดยประมาณ แปดร้อยแปดสิบเมตรด้วยกัน โดยแหล่งท่องเที่ยวอย่าง ปราสาทเมืองสิงห์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ได้รับอำนาจทางด้านศาสนา พร้อมกับวัฒนธรรมต่าง ๆ พร้อมกับประเพณีจากประเทศกัมพูชา ทำให้ตัวปราสาทล้อมรอบไปด้วยกำแพงศิลาแลงดังกล่าว พร้อมกับสำหรับคูน้ำ พร้อมกับแนวคันดินนั้น มีรูปแบบสถาปัตยกรรมและประติมากรรมสร้างตามลักษณะแบบขอม ซึ่งตรงกับยุคพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ด ของประเทศเขมรโดยตรง ซึ่งฝีมือประติมากรรมส่วนมาก มีลักษณะช่างท้องถิ่นผสมอยู่ เป็นเหตุให้ผู้เดินทางเมืองกาญสามารถค้นพบประติมากรรมในโบราณได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
 
กาญจนบุรี
เพราะปราสาทเมืองสิงห์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรีที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากมาย ซึ่งปราสาทเมืองสิงห์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อยู่ห่างไกลจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่า โดยรวมประมาณเจ็ดกิโลเมตรเพียงเท่านั้น ซึ่งผู้เดินทางสามารถทัศนาจรไปยังปราสาทเมืองสิงห์ หรือว่าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ได้อย่างง่ายดาย และไม่มีทางหลงอย่างแน่แท้ เพราะเส้นทางนี้ถือว่าเป็นเส้นทางสายหลัก ที่มีป้ายบอกทางอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งแนว สำหรับแหล่งท่องเที่ยวกาญจนบุรีอย่าง ปราสาทเมืองสิงห์ หรือว่าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์นั้น ถือได้ว่าเป็นสถานที่เก่าแก่ ที่มีโบราณสถานเป็นจำนวนมาก ก่อกำเนิดทางด้านศิลปะการก่อสร้างในยุคลพบุรีตอนปลาย เป็นเหตุให้สถานที่แห่งนี้ถูกชมเชยให้เป็นสถานที่ที่มีความสลักสำคัญต่อชาวกาญจนบุรีทุกท่าน