เที่ยวประเทศญี่ปุ่นที่ หมู่บ้านประวัติศาสตร์ชิราคาวาโกะ

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านท่ามกลางหุบเขาของประเทศญี่ปุ่น ที่ตั้งอยู่ภายในจังหวัดกิฟุ และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกแห่งที่ 6 ของญี่ปุ่นโดยตรง เพราะเนื่องจากหมู่บ้านชิราคาวาโกะ คือหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์ ตลอดจนมีลักษณะที่โดดเด่นกว่าใคร ๆ ด้วยหลังคาที่มุงด้วยฟางข้าวตามแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่นโดยตรง ทำให้สถานที่แห่งนี้อบอุ่นไปด้วยการดำรงชีวิตด้วยวิถีแบบชาวบ้านภายในสมัยดั้งเดิมนั่นเอง พร้อมกับนี่ก็คืออีกหนึ่งสิ่งที่เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวส่วนมาก ต่างพากันเดินทางเข้ามาสำหรับเที่ยวญี่ปุ่นที่ หมู่บ้านตำนานชิราคาวาโกะนั่นเอง
 
เที่ยวญี่ปุ่น
ซึ่งนักเดินทางท่านใดที่ได้ตระเวนเที่ยวญี่ปุ่นที่ หมู่บ้านประวัติศาสตร์ชิราคาวาโกะ ชัดเจนอยู่แล้วว่าพวกเขาย่อมจะได้ค้นเจอกับแนวทางสร้างบ้านแดบบดั้งเดิม หรือการสร้างบ้านแบบ กัตโชทสึคุริ ซึ่งนับได้ว่าเป็นบ้านชาวไร่ชาวนาโบราณ ที่มีอายุมากกว่า 250 ปี ด้วยกัน ซึ่งคำว่า กัสโซ มีความหมายว่า ประนมมือ และด้วยสาเหตุนี้จึงเป็นการชี้ให้เห็นถึงลักษณะของแบบบ้าน ที่มีหลังคามุงด้วยฟาข้าวที่สูงชันถึง 60 องศาด้วยกัน เปรียบเสมือนกับเป็นสองมือที่ประนมเข้าหากัน มุงแบบลาดลงคล้ายๆหน้าจั่ว เพื่อให้บ้านมีความคงทนต่อหิมะ ตลอดจนกระทั่งลมหนาวในฤดูหนาวที่มาเยือน ส่วนตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร กว้าง 10 เมตร ถูกสร้างขึ้นโดยไม่ใช่ตะปูแต่อย่างใด
 
การท่องเที่ยวญี่ปุ่น ณ ที่แห่งนี้จึงเป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวได้พบเห็นกับการดำเนินชีวิตตามแบบฉบับคนญี่ปุ่นในรูปแบบแรกเริ่มอย่างถ่องแท้

เที่ยวญี่ปุ่น