ตรวจเช็คโชคชะตาพร้อมทั้งทำการดูดวง เพื่อจะหยุดยั้งความประมาท

ส่วนหนึ่งของการดูดวงเป็นเพราะเราต้องการรับรู้ถึงคำทำนาย ที่สามารถชี้ให้เห็นได้ถึงอนาคตพร้อมทั้งปัจจุบันของเราให้ได้มากที่สุด ถึงแม้ว่าบางเวลาจะมีการเอ่ยถึง การดูอดีตเพื่อให้รู้ถึงปัจจุบัน การดูปัจจุบันเพื่อให้รับทราบถึงอนาคตนั้น กลับแปรเปลี่ยนไปทางด้านความคิดเห็นภายในส่วนนี้ เพราะผู้คนในช่วงปัจจุบันกลับไม่ให้ความสำคัญหรือสนใจอดีตเสียเท่าไหร่นัก แต่สำหรับคนในปัจจุบันนี้ที่ต้องการดูดวงกลับให้ความสนใจในเรื่องของอนาคตเสียมากกว่า แต่หลักความนับถือของทางพระพุทธศาสนานั้น ย่อมให้ความหมายกับการกระทำมากกว่าการดูดวง ถึงแม้ว่าชาวพุทธจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า การทำความดีความชั่ว ย่อมส่งผลให้เป็นบุญและบาปกรรมที่เราจะต้องพบ กรรมในอดีตย่อมส่งผลต่อปัจจุบันพร้อมกับอนาคตของเราทุกคน

 
 

ดูดวง

เพราะเช่นนั้น ในการดูดวงแต่ละครั้ง หลักของการดูดวงย่อมบ่งบอกตัวเราในเบื้องต้นได้อยู่แล้วว่า สำหรับคำพยากรณ์ที่เกิดขึ้นนี้ เป็นสิ่งที่เราควรจะพิจารณาเป็นอย่างมาก อย่างน้อยในอดีตที่ผ่านมา เมื่อเราเคยทำอะไรไว้และมันกำลังส่งผลถึงปัจจุบันนี้ของเรา เราจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ การดูดวงหรือดูคำพยากรณ์ จึงเป็นหนทางหรือข้อแนะนำ เพื่อเราสามารถทำภายในสิ่งที่ดีได้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นข้อคิดและข้อเตือนใจให้เราสามารถเดินทางแห่งการดำเนินชีวิตไปในทางที่ดีกว่าเดิม เพราะฉะนั้น ในส่วนของการคิดพร้อมกับพิจารณา ตลอดจนกระทั่งได้ทำการคิดทบทวน ตามหลักคำทำนายที่ถูกเปิดเผย ออกมานี้ ย่อมเป็นช่องทางในการระมัดระวังภัยที่จะสามารถเกิดขึ้นได้กับตัวเราเหมือนกัน เปรียบเหมือนเป็นการหยุดยั้งความคิด เพื่อจะไม่ให้ตนเองต้องประมาทโดยตรง