ท่องเที่ยวที่เกาะช้าง ค้นพบกับแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์

แหล่งท่องเที่ยวที่เกาะช้างอย่าง บ้านสลักคอก ถือได้ว่าเป็นพื้นที่เหตุการณ์ในอดีต ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงเคยเสด็จเยี่ยมพร้อมทั้งทรงประทับรอยพระบาท เพื่อที่จะสร้างพระอุโบสถพร้อมทั้งพระราชทานนามวันสลักคอกว่า “วัดวัชคามคชทวีป” นั่นเอง นอกจากนี้ บ้านสลักคอกยังคงมีกิจกรรมให้นักเดินทางได้เกิดความสนุกสนานพร้อมทั้งบันเทิงอีกมากมาย ซึ่งทำให้นักเดินทางสามารถเกิดความตรึงใจได้ไม่รู้ลืม
 
ซึ่งสถานที่เที่ยวต่าง ๆ ของเกาะช้างที่มีความสะดุดตาทางธรรมชาติ สามารถค้นพบแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในสไตล์เดียวกันนั้น เราอาจจะค้นพบได้ในเกาะช้างอีกมากมายหลากหลายสถานที่เลยทีเดียว และหนึ่งภายในนั้น เราก็คงต้องยกแหล่งท่องเที่ยวอย่างบ้านสลักคอกขึ้นมาด้วย เพราะหมู่บ้านสลักคอก เป็นหมู่บ้านชาวเรือชายฝั่งที่ยังคงมีสภาพวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ทำให้นักเดินทางสามารถเพลิดเพลินได้เลยทีเดียว และเนื่องจากบ้านสลักคอก เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเกาะช้างที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ทางด้านตะวันออก ซึ่งอยู่ในเขตตำบลเกาะช้างใต้ เปรียบเสมือนเป็นหมู่บ้านชาวประมงชายฝั่ง ที่ยังคงมีการดำเนินชีวิต และใช้ชีวิตด้วยวิถีชีวิตขนบประเพณีแบบดั้งเดิม รวมไปถึงวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมด้วย บรรยากาศโดยรอบในพื้นที่แห่งนี้จะประกอบไปด้วยป่าชายเลนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง ซึ่งมีเนื้อที่จำนวน 650 ไร่ร่วมกัน
 
เกาะช้าง
ดังนั้น ถ้าเราจะเดินทางเที่ยวที่เกาะช้างทั้งที เราก็ต้องได้ค้นพบกับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่คุณเองหรือใคร ๆ ก็คงยังไม่ได้เดินทางไปสัมผัส ก็เพราะว่าอย่างน้อยเกาะช้างก็แอบแฝงไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกมากมายหลากหลายสถานที่ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เหล่านี้ ก็เป็นพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่น้อย