ชมปฏิมากรรมที่งดงามภายในวัดป่าภูก้อน เมืองอุดรธานี

สำหรับอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญของเมืองอุดรธานี คงต้องยกให้กับวัดป่าภูก้อน แห่งตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง เพราะอารามแห่งนี้ เป็นวัดที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก ด้วยเขตในการสร้างวัดราวสิบห้าไร่ ที่ได้มีการติดต่อขอใช้เนื้อที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินายูงน้ำโสมจากกรมป่าไม้ ทำให้วัดป่าภูก้อนถูกรังสรรค์ขึ้นมาอย่างสวยงามตระการตา และเป็นอารามที่มีความสำคัญอย่างมากของเมืองอุดรธานีโดยตรง โดยวัดป่าภูก้อนถือได้ว่าเป็นวัดวาอารามที่ประกอบไปด้วยประติมากรรมของไทยเป็นอย่างมาก โดยความสามารถการแกะสลักลวดลาย พร้อมกับการสร้างงานทางด้านศิลปะในแบบต่าง ๆ สื่อให้เห็นความงดงามในรูปแบบไทยอย่างหาที่เปรียบมิได้
 
วัดป่าภูก้อน
และด้วยความวิจิตรตระการตาที่แปลกใหม่ของวัดป่าภูก้อน ทำให้วัดวาอารามแห่งนี้เป็นที่นิยมชมชอบของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือคนต่างชาติ ก็พากันเดินทางเข้ามาสัมผัสความสวยงามของวัดป่าภูก้อนโดยตรง อีกทั้งยังคงมีการสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีความสำคัญของชาวพุทธโดยแท้ และไม่ว่าจะสัญจรไปทางทิศไหนของวัดป่าภูก้อน ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความเลื่อมใสในปฏิปทาของพระป่า เพราะท่านมีจิตความเลื่อมใสที่จะทำนุบำรุงศาสนา ก่อให้เกิดแรงศรัทธาในการสร้างวัดป่าภูก้อนขึ้นอย่างได้อย่างสวยงาม และนี่ก็คือวัดวาแห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่ได้ชื่ออย่างมากในปัจจุบันนั่นเอง
 

 ที่มา : http://travel.thaiza.com/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2-%E0%B8%93-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5/286866/