แผงลอยและอาคารพาณิชย์ในตลาดโบ๊เบ๊

การขายสินค้าภายในตลาดโบ๊เบ๊ ถือว่ามีหลากหลายแบบให้ทำการเลือกสรร แต่สำหรับผลิตภัณฑ์บางชนิด ที่มีการจัดจำหน่ายรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมาเป็นเวลาช้านาน ก็ยังคงมีการจัดจำหน่ายในรูปแบบนั้นในยุคปัจจุบัน เพื่อง่ายต่อการซื้อขายสินค้าในราคาประหยัด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนส่วนใหญ่ต้องการ ซึ่งจะสามารถนำไปขายหรือแม้กระทั่งทำการเลือกใช้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว สำหรับการซื้อขายสินค้าของตลาดโบ๊เบ๊ในเมืองไทย ที่นิยมอย่างมากก็จะเป็นการขายส่งหรือขายแบบยกโหลเป็นสำคัญ ส่วนทางด้านการซื้อขายแลกเปลี่ยนในรูปแบบปลีกก็ยังคงมีอยู่บ้าง แต่เฉพาะเจาะจงบางสินค้าเท่านั้นที่ยังคงมีการจำหน่ายในรูปแบบนี้ และถ้าหากว่าเป็นสินค้าประเภทเสื้อผ้า ก็จะเป็นธุรกิจในรูปแบบส่งหรืออย่างยกโหลเพียงอย่างเดียว

 
ตลาดโบ๊เบ๊
สำหรับการจำหน่ายแบบแผงลอยภายในตลาดโบ๊เบ๊ หรือแม้กระทั่งร้านค้าในอาคารพาณิชย์นั้น มักเป็นไปในรูปร่างของโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ อย่างที่ชาวไทยในสมัยนี้มักจะรู้จักกันเป็นอันดี โดยมีการเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลาเจ็ดโมงเช้าเป็นต้นไป ซึ่งห่างจากธุรกิจการค้าแบบส่งหรือค้าขายรูปแบบปลีก ที่เริ่มต้นตั้งแต่เวลาตีสองเป็นต้นไป โดยรูปแบบแผงลอยหรืออาคารพาณิชย์นั้น จะมีธุรกิจกันทั้งวัน สินค้าโดยมากก็ยังคงเป็นเสื้อ กางเกง กระโปรง รองเท้า ชุดเด็ก เสื้อชั้นใน เสื้อผ้าสำเร็จรูป เป็นต้น ลูกค้าก็จะมีทั้งชาวไทยและคนต่างประเทศเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าประเทศเพื่อนบ้านอย่าง กัมพูชา ลาว เวียดนาม และสิงคโปร์ ต่างก็เดินทางมาจับจ่ายสินค้าที่ตลาดโบ๊เบ๊ของประเทศไทยเราอีกด้วย