ตลาดโบราณของไทยที่ลือชื่ออย่างตลาดโบ้เบ้

ตลาดโบ๊เบ๊ของประเทศไทย ตั้งอยู่ในพื้นที่คลองผดุงกรุงเกษมแต่ครั้งเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงระหว่างสะพานกษัตริย์ศึกกับท้องตลาดมหานาค จะทำให้ผู้เดินทางสามารถ เห็นตลาดโบ๊เบ๊ได้อย่างเด่นชัด และสามารถทัศนาจรมาค้นพบกับตลาดโบ๊เบ๊ ได้อย่างง่ายดาย เพราะการทัศนาจรมาถึงตลาดโบ๊เบ๊ของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก  ก็คงไม่คลาดเคลื่อนกับการเดินเลือกหาซื้อและเลือกหาสินค้าที่ต้องการเป็นสำคัญ อย่าง น้อยสไตล์การค้าขายของตลาดโบ๊เบ๊ในล่าสุด ก็ยังคงมีแบบการค้าขาย แบบปลีก และการซื้อขายแบบส่ง ทำให้ตลาดแห่งนี้ยังคงมีคุณลักษณะต่อการจัด จำหน่ายและค้าขายผลิตภัณฑ์ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ และเป็นตลาดโบ๊เบ๊ที่ขึ้นชื่อ โด่งดังมาอย่างเป็นเวลายาวนาน และสำหรับสินค้าที่โด่งดังและเป็นที่นิยม ในการคัดเลือก ซื้อและจัดจำหน่ายเป็นหลัก ก็ยังคงเป็นสินค้าชนิดเสื้อผ้าเช่นเดิม

 
ตลาดโบ้เบ้
ถึงแม้ว่าแบบของตลาดโบ๊เบ๊ที่มีการเริ่มต้นขายสินค้าในสมัยสงคราม โลกครั้งที่สองเริ่มแตก ทำให้กิจการค้าในช่วงนั้นยังคงเป็นการค้าขายแบบปูพื้น  สินค้าโดยมากจะต้องมีความเหมาะต่อการนำมาจัดจำหน่าย โดยเฉพาะเสื้อ ผ้าที่สามารถขายได้เป็นจำนวนมาก และเป็นสินค้าเด่น ๆ แห่งตลาดโบ๊เบ๊ ครั้งเดิมที และในช่วงระยะเวลาต่อมา เมื่อความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาสู่เมืองไทยมาก ยิ่งขึ้น จนทำให้ตลาดโบ๊เบ๊มีการจัดจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภทรวมกัน ก่อ ให้เป็นท้องตลาดที่มีขนาดใหญ่และถูกขยับแผ่ขยายเพิ่มเติม แต่ยังคงดำรงอยู่ซึ่งความเป็น ตลาดโบ๊เบ๊ไว้มาจนถึงทุกวันนี้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การค้าและการจัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ก็ยังคงภาพลักษณ์เดิม ๆ ไว้อยู่ จนทำให้นักเที่ยวส่วนใหญ่  ต่างให้ความเอาใจใส่กับการเดินทางมายังทำเลที่ตั้งแห่งนี้นี่เอง