อารามแห่งเมืองอุดรธานีที่ได้ ชื่อ คือ วัดป่าภูก้อน

นอกจากความสวยงามที่เป็นแรงดึงดูดให้ผู้เดินทาง ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศต่างก็ไหลหลั่งกันเดินทางเข้ามาที่วัดป่าภูก้อนแห่งนี้แล้วนั้น จิตศรัทธาอันสุดขอบของผู้คนส่วนมาก ก็ได้นำพาให้นักท่องเที่ยวมากมายหลากหลายเขต ให้เดินทางเข้ามาสู่วัดป่าภูก้อนอีกเหมือนกัน เนื่องจากมีศรัทธาและอยากจะเดินทางมาสักการะบูชา พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีองค์ใหญ่ ที่มีความวิจิตรเป็นอย่างมากที่วัดป่าภูก้อนแห่งนี้นี่เอง และด้วยจิตศรัทธาทางด้านพระพุทธศาสนา นำพาให้นักท่องเที่ยวได้ค้นพบปัญญา จากการศึกษาศาสนาพุทธ และสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดป่าภูก้อนแห่งนี้เป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดศรัทธากับการเดินทางมาด้วยความพยายามของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวตะวันตกโดยตรง
 
วัดป่าภูก้อน
เมื่อถึงคราวที่นักเที่ยวส่วนใหญ่ อยากจะเดินทางท่องเที่ยวในดินแดนที่คาดหวังเพราะอยากจะสัญจรไป ทำให้นักท่องเที่ยวส่วนมากไม่พลาดกับการท่องเที่ยววัดป่าภูก้อนที่คุ้นเคย เพื่อพบเจอกับความสนุกสนานที่ต้องการค้นพบในครั้งนั้น ๆ แต่สำหรับสถานที่เที่ยวที่มีความสำคัญสำหรับเมืองอุดรธานี ก็คงจะไม่พ้นกับวัดป่าภูก้อนแน่นอน เพราะสถานที่เที่ยวอย่างวัดป่าภูก้อน ขึ้นชื่อโด่งดังเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเชียว ทำให้จังหวัดอุดรธานีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ถูกจับตาจ้องมองอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากมีนักเดินทางหลามไหล ต่างก็พากันเดินทางเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดป่าภูก้อนแห่งจังหวัดอุดรธานีโดยตรง และนอกจากการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว วัดป่าภูก้อนยังคงไปด้วยวิวทิวทัศน์ที่มีความสวยงามเลิศเกินใคร