พบความวิจิตรที่ไม่เหมือนผู้ใด กับการท่องเที่ยวทะเลอ่าวไทย

สำหรับเมืองไทย การท่องเที่ยวทะเลฝั่งอ่าวไทย ถือว่าเป็นสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจอย่างสูง เพราะเมืองไทยมีชายฝั่งชายหาดทั้งในภาคตะวันออก พร้อมทั้งภาคใต้ ทำให้สภาพพื้นที่บ่งบอกได้ว่า แดนของประเทศไทยประกอบไปด้วยทะเลไทยถึงสามฝั่งด้วยกัน ได้แก่ ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก หรือที่เรียกได้ว่าเป็นทะเลด้านอ่าวไทยตอนบน ซึ่งมีบริเวณจุดกึ่งกลางระหว่างปากแม่น้ำท่าจีน กับแม่น้ำเจ้าพระยาของเมืองไทย และส่วนที่สองคือ ฝั่งภาคใต้ทางด้านทิศตะวันออก หรือที่กล่าวว่าฝั่งอ่าวไทย ซึ่งเริ่มจากศูนย์กลางระหว่างปากแม่น้ำท่าจีนไปทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ และอีกส่วนหนึ่งคือชายฝั่งทะเลภาคใต้ทิศตะวันตก หรือที่เรียกว่าฝั่งอันดามันนั่นเอง

 
เที่ยวทะเล
และเมื่อเมืองไทยมีทะเลทั้งสามส่วนนี้เป็นสำคัญ ทำให้การเที่ยวทะเลสำหรับคนไทยนั้นดูเป็นเรื่องที่ง่ายๆและน่าตรึงตาตรึงใจได้อย่างขีดสุด เพราะอย่างน้อยๆความเป็นทะเลทั้งสามส่วนของไทย ก็บ่งบอกได้ว่าเมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลหลายหลากสถานที่ด้วยกัน ทำให้คนไทยสามารถเดินทางไปสัมผัสได้อย่างสะดวกและว่องไว ประกอบกับการสัมผัสการไปเที่ยวทะเลในแต่ละครั้ง ผู้เดินทางก็จะได้ค้นพบสิ่งที่มีท่องเที่ยวทะเลไทยความงดงามในแง่ที่แตกต่างกันออกไป เพราะอย่างน้อยถึงแม้ว่าจะเป็นสถานที่เที่ยวในรูปแบบทะเลที่ดูเหมือนไม่ต่าง แต่รับรองเลยว่า สถานที่ท่องเที่ยวทางด้านทะเลภายในประเทศไทยแต่ละพื้นที่ กลับสามารถทำให้นักท่องเที่ยวมีความเพลิดเพลิน และพบเจอกับสิ่งสวยงามทางด้านป่าไม้ธรรมชาติ และประสบการณ์ดี ๆ ที่แตกต่างกันหลากหลายรูปแบบอย่างแน่นอนค่ะ