สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ สะดุดตาไปด้วยต้นพญาเสือโคร่งที่ขุนแม่ยะ

ความงดงามของต้นพญาเสือโคร่งภายในสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่อย่างขุนแม่ยะ กลับเป็นที่รู้จักทั่วสารทิศ พร้อมทั้งในที่สุดก็ได้ขนาดนามว่าเป็น ดอกซากะรุประเทศไทย ที่มีความงดงามไม่แพ้กับดอกซากุระในประเทศญี่ปุ่นเลยแม้แต่น้อย พร้อมทั้งความสวยงามของดอกพญาเสือโคร่งนี้เอง ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับขุนแม่ยะให้เป็นที่รู้จักกันมากเพิ่มขึ้น

 
ส่งผลทำให้ขุนแม่ยะ คือสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่ตั้งอยู่ภายในเขตพื้นที่2 จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้แก่อำเภอแม่แตงแห่งเชียงใหม่ พร้อมทั้งอำเภอแม่ฮี้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งถือได้ว่าเป็นดอยที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2020 เมตร พร้อมกับมีอาณาเขตพื้นที่โดยทั่วไปแล้วราว 87,500 ไร่ ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดจะอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังพร้อมทั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทำให้สถานที่เที่ยวเชียงใหม่อย่าง ขุนแม่ยะ ถือได้ว่าเป็นสถานที่เที่ยวเชียงใหม่อีกพื้นที่หนึ่งที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ถูกประดับประดาไปด้วยต้นนางพญาเสือโคร่งเกือบทุก ๆ อณูของสถานที่เลยก็ว่าได้ ซึ่งการดูแลทั้งหมด มักเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่ยะ ซึ่งจะอยู่ในสังกัดส่วนจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าพร้อมทั้งพันธุ์พืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมซึ่ง
 
สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่
ภายในยุคเก่าก่อน ขุนแม่ยะเปรียบเหมือนเป็นพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรมเป็นอย่างมาก และมักถูกทำลายจนราบโล่งไปภายในที่สุด และในช่วงระยะเวลาต่อมาทางหน่วยได้มีการเริ่มปลูกต้นพญาเสือโคร่งเพื่อที่จะเป็นการฟื้นฟูป่าแห่งนี้ ก็เพราะว่าต้นพญาเสือโคร่งถือได้ว่าเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตเร็ว พร้อมกับยังคงมีดอกที่สวยงามอีกด้วย