แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเชียงใหม่อย่าง หมู่บ้านขอบด้ง

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ได้มีการจัดโครงการมัคคุเทศก์น้อย ที่คอยอบรมเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านขอบด้ง เพื่อเป็นตัวช่วยภายในการอธิบายวิถีชีวิตของชนเผ่าทั้งสองแก่ผู้ที่มาเยี่ยมเยียน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกพร้อมกับสร้างความรักในท้องถิ่นเชียงใหม่ได้อีกด้วย

 
และอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของเชียงใหม่ที่น่าสนใจ คงต้องมอบให้กับหมู่บ้านขอบด้ง ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้มักจะนับถือผีและมีวัฒนธรรมที่แตกต่าง พร้อมทั้งความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายเป็นหลัก สถานที่แห่งนี้เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัญจรเชียงใหม่ในรูปแบบเบาสบาย ก็อาจเป็นการท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างของชนบท หรือว่ากลุ่มคนเชื้อชาติหนึ่งที่ก่อตัวขึ้นมาภายในบริเวณพื้นที่เชียงใหม่แห่งนี้ ตัวอย่างเช่น หมู่บ้านขอบด้ง ถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่ามูเซอดำและเผ่ามูเซอแดง ซึ่งทั้งสองเผ่านี้ได้ทำการตกลงเป็นพันธมิตรและอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นพี่เป็นน้องต่างชนเผ่า เป็นเหตุให้หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการส่งเสริมจากโครงการหลวงในด้านการเกษตรพร้อมทั้งด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน เพื่อจะเป็นการสนับสนุนอาชีพของชนเผ่าทั้งสองให้ยั่งยืน ส่วนทางเข้าบริเวณหน้าหมู่บ้านค่อนข้างมีการจำลองบ้านและวิถีชีวิตของชาวมูเซอให้ได้เจอ นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางท่องเที่ยวชมเชียงใหม่ ที่หมู่บ้านของด้งก็จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากคนไทยเช่นเรา ซึ่งเขาทั้งหลายมีวิถีชีวิตที่ลำบากพร้อมกับมีโอกาสที่จะเรียนรู้ภายในสิ่งต่าง ๆ ที่น้อยกว่า แต่เขาทั้งหลายก็สามารถยืนหยัดและดำเนินชีวิตอยู่บนถนนหนทางที่มีความเรียบง่ายนี้ได้อย่างสงบสุข
 
เชียงใหม่
ส่งผลให้หมู่บ้านขอบด้ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่แตกต่าง และเปรียบเสมือนเป็นต้นแบบที่ดีของการใช้ชีวิตนั่นเอง และสำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจ ต้องการจะมีโอกาสเรียนรู้และศึกษาวัฒนธรรมของหมู่บ้านนี้ โดยที่ไม่ต้องเข้าไปรบกวนหรือยุ่งเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของพวกเขา