ทุ่งกะหล่ำปลีที่ภูทับเบิก กับแนวคิดการเกษตรที่นักเดินทางจะได้เชยชม

ด้วยว่าความที่ภูทับเบิก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับผู้เดินทางโดยตรง เพราะนอกจากที่นี่จะเป็นภูเขาที่สูงที่สุดจนน่าเที่ยวชมบรรยากาศดี ๆ ที่สุดแล้ว การสัญจรสู่ภูทับเบิกจะเป็นการปลุกเร้าให้คุณได้เข้าใจถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา พร้อมทั้งความเป็นอยู่ที่พอเพียงด้วยการเกษตรอย่างแท้จริง

 
ภูทับเบิก
แน่นอนเลยว่า สำหรับนักเดินทางที่เดินทางสู่ภูทับเบิกนั้น นักท่องเที่ยวคงได้เห็นภาพทางด้านการเกษตรที่ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตของชาวเกษตรได้เป็นอย่างดี กับการทำเกษตรแบบขั้นบันไดที่ชาวเขาในท้องถิ่นภูทับเบิก ต่างก็ภาคภูมิใจนำเสนอเพื่อสู่สายตานักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ อย่างน้อยเหล่าชาวเขาในภูทับเบิกก็ได้รับความรู้เกี่ยวข้องการดำรงชีวิตดี ๆ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพ่อหลวงของเราคงจะได้ยลโฉมการทำการเกษตรที่ใหญ่หลวงและกว้างขวาง ของชาวภูทับเบิกในอาณาบริเวณไร้พรมแดนปิดกั้น ที่นี่กลายเป็นการเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แถมยังคงงดงามที่สุดอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยลโฉมเจ้ากะหล่ำปลียักษ์ ซึ่งถือว่าที่เที่ยวภูทับเบิกเป็นผักเศรษฐกิจที่อาจจะสร้างรายได้อย่างมากมายของภูทับเบิก และเมื่อผู้เดินทางท่านใดที่ได้สัญจรไปสู่ภูทับเบิกในช่วงเวลาที่เหมาะสม  และเมื่อได้ยลโฉมกับบรรยากาศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งต่าง ๆ แล้ว หากนักเดินทางได้มาเห็นความอุดมสมบูรณ์ในรูปแบบของการเกษตรแบบขั้นบันได ที่อาจสร้างความสง่าและงดงามไปด้วยดอกกะหล่ำปลีน้อยใหญ่ ที่กำลังเจริญงอกงามกันอย่างเต็มพื้นที่ 
 
สิ่งเดียวที่นักเดินทางจะคงได้ ก็อาจเป็นภาพความทรงจำดี ๆ พร้อมกับภาพสวยงามในรูปแบบเกษตรในพื้นที่กว้างใหญ่ของภูทับเบิกแห่งนี้ คงหาเลือกชมจากสถานที่ท่องเที่ยวที่อื่น ๆ ไม่ได้อีกแล้ว