เที่ยวเกาะช้างกับเกาะที่โอบล้อมที่มีมากถึง 52 เกาะด้วยกัน

เพราะว่าจุดเด่น ๆ ในพื้นที่เที่ยวเกาะช้าง ก็ยังคงเป็นความสวยงามและความบริบูรณ์ไปด้วยสิ่งต่างๆ นานาทางด้านความเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นความบริบูรณ์ในรูปแบบของชายหาดและอ่าวต่างๆ ที่อยู่รอบเกาะ ที่นี่ยังคงมีความบริบูรณ์ในลักษณะแบบอย่างป่าเขาที่ทำให้เกิดแหล่งน้ำธรรมชาติมากหลายแห่งเช่นกัน

 
เกาะช้าง
ยิ่งไปกว่านี้ สถานที่เที่ยวเกาะช้างส่วนใหญ่ยังคงมีเกาะที่รายล้อมอย่างกว้างขวาง ตัวอย่างเช่น เกาะคลุ้ม เกาะเหลายา เกาะง่าม เกาะไม้ชี้ใหญ่ เกาะหวาย เกาะรัง เกาะมันนอก เกาะมันใน เกาะกระดาด เกระหมาก เกาะขาม  เป็นต้น ซึ่งหากว่าเที่ยวเกาะช้างจะให้เอ่ยถึงเกาะที่รายล้อมเกาะช้างไปเสียทั้งหมด อาจต้องบอกเลยค่ะว่ามีมากกว่า 52 เกาะด้วยกันเลยเชียว และเกาะหลากหลาย เหล่านี้ก็มีความงดงามและความสวยงามในรูปแบบธรรมชาติที่ไม่ต่างไปจากเกาะช้างเลย ทำให้เกาะบางเกาะที่ผู้เดินทางสามารถเดินทางไปได้ง่าย ๆ ก็จะเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันเข้าไปเที่ยวชม พร้อมกับสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้เพิ่มเติม ด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้เกาะช้าง ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของไทย เพราะแหล่งท่องเที่ยวอย่างเกาะช้าง กลับมีสิ่งต่าง ๆ ที่สวยงามภายในรูปแบบธรรมชาติแอบแฝงอยู่มากมาย
 
ซึ่งจุด ๆ หนึ่งที่ทำให้เกาะช้างมีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือ ความบริบูรณ์และความงดงามในทุกอณูพื้นที่ ของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ที่มาภายในรูปแบบของหมู่เกาะ เนื่องจากเกาะช้างคือเกาะที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับ 2 ของไทยเรา และรอบ ๆ ของสถานที่เที่ยวเกาะช้างยังคงมีเกาะน้อยใหญ่อยู่มากหลายเกาะด้วยกัน โดยมากแล้วเกาะกลุ่มนี้ก็ยังคงมีความโดดเด่น และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด