การซื้อขายจำหน่ายสินค้าที่ตลาดโบ๊เบ๊

ถึงแม้ว่ารูปแบบของตลาดโบ๊เบ๊ที่มีการเริ่มจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเริ่มแตก ทำให้การค้าขายในช่วงนั้นยังคงเป็นการซื้อขายแบบปูพื้น สินค้าเป็นส่วนใหญ่จะต้องมีความเหมาะสมต่อการนำมาจัดจำหน่าย โดยเฉพาะเครื่องแต่งกายที่สามารถจัดจำหน่ายได้เป็นปริมาณมาก และเป็นสินค้าเด่น ๆ แห่งตลาดโบ๊เบ๊ครั้งเก่าก่อน และในช่วงช่วงเวลาต่อมา เมื่อความเจริญเข้ามาสู่ไทยมากยิ่งขึ้น จนทำให้ตลาดโบ๊เบ๊มีการจัดจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภทรวมกัน ก่อให้เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และถูกเพิ่มเติมเพิ่มเติม แต่ยังคงดำรงความเป็นตลาดโบ๊เบ๊ไว้มาจนถึงปัจจุบันนี้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การซื้อขายและการจัดจำหน่ายสินค้า ก็ยังคงภาพลักษณ์เดิม ๆ ไว้อยู่ จนทำให้ผู้เดินทางส่วนใหญ่ ต่างให้ความสนใจกับการสัญจรมายังสถานที่แห่งนี้นี่เอง

 
ตลาดโบ๊เบ๊
และสำหรับการขายสินค้าในปัจจุบันของตลาดโบ๊เบ๊นั้น มักจะประกอบด้วยสินค้ามากมายหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ที่มีความสำคัญ และสินค้ารูปแบบอื่น ๆ อีกมากมาย ที่มีจัดจำหน่ายภายในตลาดโบ๊เบ๊มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ เลยกลายเป็นว่า ถ้าจะต้องการสินค้าดีมีราคาถูก ก็สามารถสัญจรมาซื้อสินค้าที่ตลาดโบ๊เบ๊ได้ทุกเมื่อ ก่อให้เกิดความประทับใจในการเลือกซื้อสินค้า ด้วยตลาดที่เกิดขึ้นครั้งสมัยเก่าก่อน แต่ยังคงดำรงไว้มาจวบจนถึงสมัยนี้ตลาดโบ๊เบ๊โดยตรง และนี่ก็คือตลาดอีกรูปแบบหนึ่งของไทย ที่มีการผสมด้วยการค้าขายตั้งแต่สมัยเก่าก่อนจวบจนถึงยุคปัจจุบันไทยเรา เปรียบเหมือนเป็นสถานที่ที่ถูกจารึกไว้ด้วยประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกทำเลที่ตั้งหนึ่งโดยตรง