สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี ทางรถไฟสายตำนาน (สายมรณะ)

และอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะเป็นที่รู้จักดีกันดีอยู่แล้วว่า สถานที่แห่งนี้กว้างขวางไปถึงประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้พื้นที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรีแห่งนี้ ดูเป็นมนต์เสน่ห์ที่น่าค้นหาพร้อมทั้งติดตามที่จะศึกษาถึงตำนานที่ผ่านมา เพราะสถานที่แห่งนี้คือทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ (สายมรณะ) นั่นเอง สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ ถือไดว่าเป็นถ้ำที่เคยเป็นที่พักของเชลยศึก เมื่อครั้งสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะโดยเฉพาะ โดยเส้นทางรถไฟสายนี้ถูกกะเกณฑ์ให้เป็นเส้นทางจากเมืองไทยไปพม่า ตัวถ้ำติดกับเส้นทางรถไฟสายกาญจนบุรีถึงน้ำตก ซึ่งเป็นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ ปัจจุบันเส้นทางนี้ถึงที่สุดที่สถานีรถไฟน้ำตกเช่นกันสถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี และเมื่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ ก็จะได้สัมผัสกับความเป็นสถานที่แห่งวิชาประวัติศาสตร์ ที่มีความสวยงามและน่าเกรงขามมากที่สุด

 
สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี
สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรีอย่างทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ (สายมรณะ) นี้ ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในแบบถ้ำตามธรรมชาติ ซึ่งภายในถ้ำโปร่งและมีพระพุทธรูปน่าศรัทธาประดิษฐานอยู่ หากมองจากปากถ้ำมาที่บริเวณทางรถไฟ ก็จะทำให้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และมองเห็นแม่น้ำแควน้อยอยู่เบื้องล่าง ซึ่งบริเวณนี้ถือว่าเป็นอาณาบริเวณที่สามารถสร้างเส้นทางรถไฟได้ยุ่งยากที่สุด เนื่องจากเป็นเส้นทางโค้งเลียบเขานั่นเอง ซึ่งทางรถไฟสายนี้เริ่มจากสถานีหนองปลาดุก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผ่านเข้ากาญจนบุรีโดยตรง แล้วทำการข้ามแม่น้ำแควใหญ่ไปทางตะวันตก ผ่านด่านพระเจดีย์สามองค์กระทั่งสุดปลายทางที่เมืองตันบีอุซายัต แห่งประเทศพม่านั่นเอง