สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่ พร้อมกับผู้เดินทางทั้งชาวไทยพร้อมกับชาวต่างชาติ

ในปัจจุบัน สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่ ยังคงเป็นบริเวณที่มีอะไรอีกมากมาย ให้ผู้เดินทางทั้งไทยและเทศได้ค้นพบ  ความเป็นกระบี่ที่สร้างความสวยงามภายในรูปแบบของ ความทรงจำ  ยังคงมีอยู่มาก  ถ้าเช่นนั้นคงไม่มีนักท่องเที่ยวให้การสนับสนุนอย่างไม่ขาดสาย  ประเทศไทยเองก็ควรที่จะรักษาสถานที่ท่องเที่ยวนี้ไว้ให้ยั่งยืน  พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนดูแลพื้นที่ของเมือง ไทยทั่วทุกมุม  ให้มีความสวยงามไม่แตกต่างไปจากเดิม  และการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ เพื่ออนุรักษ์ไว้ภายในรูปแบบทรัพย์สินของแผ่น ดินต่อไปนั่นเอง

 
 
และสิ่งที่จริงแท้แน่นอน คือ จังหวัดกระบี่ ถือว่าเป็นจังหวัดในประเทศไทยจังหวัดหนึ่งที่มีผู้เดินทางเดินทางไปเป็นจำนวนมาก  พร้อมทั้งด้วยความเป็นกระบี่  เป็นเหตุให้ผู้คนสนใจต้องการจะเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวกระบี่กัน อย่างไม่ขาดสาย  ด้วยธรรมชาติที่งดงาม  มีหมู่เกาะมากมาย รวมถึงทะเลน้ำใส ๆ อยู่ตลอดเวลา  ด้วยเหตุผลนี้เองที่ทำให้จังหวัดกระบี่ไม่เคย เหงาหงอย  พร้อมทั้งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมายังที่นี่พร้อมทั้งเมื่อนักท่อง เที่ยวเดินทางมาเพื่อที่จะท่องเที่ยวกระบี่  ผู้เดินทาง[LINK1]ส่วนใหญ่จึงพยายามที่จะพบกับสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นกระบี่อย่างแท้จริง  เพราะที่นี่จะเต็มไปด้วยหมู่เกาะ  ทะเล พร้อมทั้งทิวทัศน์แห่งความเป็นธรรมชาติ  แถมน้ำทะเลที่นี้ก็ยังคงสะอาดไม่แพ้ที่อื่น ๆ ด้วย   จังหวัดกระบี่ยังคงมีวัฒนธรรมในความเป็นไทยเข้า แทรก  ตามวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ตามชายฝั่งทะเล  ส่วนผู้เดินทางชาวต่างชาติที่ชอบท่อง เที่ยวมาที่นี่  ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าต้องการดูดซึมความเป็นไทย ของชาวจังหวัดกระบี่นั่นเอง  
 
 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวกระบี่นั้น  มักมีทั้งชาวไทยพร้อมทั้งชาวต่างชาติ  ซึ่งจากหลักฐานที่สามารถคำนวณได้นั้น  มีปริมาณนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั่วโลกสนใจ  เดินทางเที่ยวกระบี่จำนวนมากต่อปี  ซึ่งประเทศไทยสามารถสร้างรายได้ส่วนหนึ่งในเชิง ท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก  หรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวในประเทศไทยเอง ที่มีโอกาสทัศนาจรมาเที่ยวกระบี่ก็มีไม่น้อยเช่นกัน