ทุกสิ่งทุกอย่างที่ค้นพบได้เมื่อมีการสัญจรท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยวเชียงราย

ความเด่นของประเพณีและวัฒนธรรม ที่ดูเหมือนว่าแตกต่างบนสถานที่ท่องเที่ยวเชียงรายส่วน ใหญ่ ถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มีมนต์เสน่ห์มากพอดี และไม่ว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยพร้อมกับชาวต่างประเทศ กลับชื่นชอบที่จะเดินทางมาสู่สถานที่เที่ยวเชียงรายส่วนใหญ่ และสถานที่เที่ยวภายในพื้นที่เชียงราย ก็มักจะเป็นสถานที่ที่ผู้เดิน ทางส่วนใหญ่คิดถึงในอันดับต้น ๆ เหมือนกัน

 
ทำให้การสัญจรท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย ซึ่งทำให้คนไทยส่วนใหญ่เกิดความสนใจไม่ใช่น้อย เพราะการเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่เหนือสุดของประเทศไทยนี้ จะยิ่งเป็นการตอบสนองให้นักท่องเที่ยวได้ค้นพบกับสถานที่เที่ยวที่แตกต่าง นอกจากนี้ยังคงมีมนต์เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งคือ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย ยังคงพาให้นักท่องเที่ยวไปค้นเจอกับประชากรหลาก หลายชนชาติ ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยพื้นราบ หรือว่าชายไทยภูเขาส่วนใหญ่ อีกทั้งยังคงมีชาวจีนฮ่อ ที่ได้อพยพมาสู่บริเวณอยู่อาศัยแห่งใหม่บนดอยสูง ซึ่งแต่ละเชื้อชาติจะมีประเพณีรวมไปถึงวัฒนธรรม ที่แตกต่างกันออกไปเป็นอย่างมาก แต่ถึงอย่างไรก็ตามวิถีชีวิตที่มี เอกลักษณ์กลุ่มนี้ ยังคงเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้ค้นพบ และต้องการแสวงหาประสบการณ์ด้วยการ เรียนรู้สิ่งที่แตกต่างกลุ่มนี้เป็นอย่างมากอีกทั้งเชียงราย ยังคงเป็นสถานที่เที่ยวที่เป็นเมือง เก่าแก่ ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานพอสมควร
 
 
สิ่งที่ค้นเจอคือ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ยังคงได้เดินทางมาค้นเจอความบริบูรณ์ที่ประกอบไป ด้วยป่าไม้อันน้อยใหญ่ ที่ขึ้นอยู่บนดอยสูงที่สลับซับซ้อนกันเป็น อย่างสูง แถมสถานที่ท่องเที่ยวเชียงรายหลากหลายสถานที่ ยังคงเป็นจุดเริ่มต้นของต้นน้ำพร้อมกับน้ำตกมากมายที่มีความสวยงามอีกหลากหลาย แห่งอีกเหมือนกัน