เที่ยวเชียงใหม่ในช่องทางอันเยี่ยมที่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

ในการมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นตำหรับแห่งขนมธรรมเนียมล้านนา สถานที่ที่พลาดไม่ได้หรือถือได้ว่าหากไม่ไป จะเรียกว่ามาไม่ถึง คือวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร นั่นเอง

 
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  เป็นโบราณสถานเก่าแก่สำคัญตั้งอยู่ที่ถนนปกเกล้า ใจกลางอำเภอเมืองเมืองเชียงใหม่  สัญลักษณ์แห่งวัฒนธรรมล้านนาเป็นประดิษฐานเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุด ถือได้ว่าการมาเที่ยวเชียงใหม่ใน ครั้งใด  ไม่ควรคลาดเคลื่อนที่จะมาสักการะพระที่วัดนี้เลย โดยประวัติของวัดนี้มี เสน่ห์มาก  เพราะสร้างขึ้นตั้งแต่รัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมา  กษัตริย์ลำดับที่7แห่งราชวงศ์มังราย  ภายในวัดประดับด้วยสถาปัตยกรรมและปติมากรรมที่ สวยงามเกินบรรยาย ภายในพระอุโบสถหลักมีพระประทานองค์ใหญ่โตประดิษฐาน อยู่  ซึ่งมีพระนามว่า พระอัถารส หมายถึงความสูงของพระประทานที่มีความสูงถึง 8 ศอกและอีกความหมายคือความดี งามทั้ง 8 ประการ  โดยเป็นพระประทานท่าปางห้ามญาติประทับยืนและยังเป็นพระประจำของคนเกิดวัน จันทร์ซึ่งต่างจากวัดอื่นๆที่พระประทานจะเป็นท่าประทับนั่ง
 
 
ซึ่งพระอัถสารสเป็นพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งที่มีความสำคัญอยู่ ประดิษสถานให้นักเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงใหม่และ ชาวจังหวัดเชียงใหม่ได้เคารพสักการะมานานกว่า500ปี  ด้านหลังเป็นพระธาตุเจดีย์หลวงองค์ใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และ อุทิศส่วนกุศลให้แก่พญากือนาพระราชบิดานั่นเอง แต่ในรัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์มังรายเกิดพายุฝนถล่มและแผ่นดินไหวจึงทำให้พระ มหาสถูปพังทลายเหลือไว้แค่เพียงครึ่งองค์  หน้าประตูทางเข้ามีบันไดพญานาคเลื้อยขึ้นไปถึงซุ้มประตูวิหาร  ภายในมีเสาอินทนิลไม้ซุงหรือเสาหลักเมือง ประดิษฐานอยู่ในวิหารจัตุรมุขทรงไทย  ซึ่งจะเปิดให้สักการะเพียงแค่7วันในช่วงงานบูชาเสาหลักเมืองเท่านั้น