ทัศนาจรที่ตลาดน้ำคลองสระบัว ดินแดนแห่งความสุขที่ไม่ไกลจากกรุงเทพ

สิ่งหนึ่งที่ผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่จะได้พบเจอกับบรรยากาศดี ๆ ที่อยุธยา ก็คงมาจากการดำเนินแบบอย่างวิถีชีวิตชาวบ้าน ที่ยังคงมีอยู่คละคลุ้งไปทั่วทุกท้องที่ เพราะอยุธยาถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สื่อให้เห็นการครองชีพตามรูปแบบแนวทางชีวิตของชาวบ้าน ชาวไร่ ชาวนาได้เป็นเป็นอันดี อย่างน้อยอยุธยาก็ยังคงเป็นดินแดนดั้งเดิมของประเทศไทย ที่นักท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ต่างก็ รู้จักและให้ความสนใจเป็นระดับต้น ๆ เลยเชียว

ตลาดน้ำ
 
สำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างประเทศก็คงไม่พ้นพร้อม กับไม่พลาด ไปกับการท่องเที่ยวสู่ตลาดน้ำคลองสระบัว ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่กำลังโด่งดังเป็น อย่างมาก เพราะทุกสิ่งที่นี่สามารถตอบโจทย์ให้กับผู้เดินทางที่ต้องการเดินทาง สัญจรในรูปแบบ เช้าไปเย็นกลับ และถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งการหยุดพักผ่อนใจได้เป็นอย่างดี ส่วนภายในพื้นที่ตลาดน้ำคลองสระบัวนี้ ข้างในจะเป็นการจำหน่ายสิ่งต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะร้านอาหารที่อยู่ในวงรอบนอกที่ทำให้นักท่อง เที่ยวส่วนใหญ่ได้สังเกตเห็นบรรยากาศรอบๆทั้งหมดในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ ส่วนการทานข้าวก็จะเป็นการรับประทานในรูปแบบริมแม่น้ำ
 ซึ่งฟุตบาทและโต๊ะทำจากไม้ไผ่หลังคามุงจาก พร้อมทั้งในจุด ๆ นี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่ง ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยว[ทุกท่านที่หาสถานที่ที่ดี ๆ ก็จะได้ชมการเล่นละครพื้นเมืองพร้อมทั้งการ ร้องเสภาดี ๆ ที่หาชมได้ยากในปัจจุบันนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นไฮไลท์สุด ๆ ของสถานที่เที่ยวอย่างตลาดน้ำคลองสระบัวเลยก็ว่าได้