สถานที่เที่ยวเชียงใหม่ที่น่าประทับใจอย่างบ้านม้งดอยปุย

ร้านอาหารเชียงใหม่ ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญสำหรับประเทศไทย เพราะวิถีชีวิต รวมไปถึงแหล่งวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆของเชียงใหม่ ยังคงเก็บความไทยในรูปแบบชาวล้านนาได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้น นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมายังที่เที่ยวเชียงใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ จะสามารถค้นพบและสัมผัสได้ถึงความเป็นล้านนาของชาวเชียงใหม่โดยแท้จริง ตลอดจนได้สัมผัสกับการใช้ชีวิตในรูปแบบต่าง ๆของชนเผ่าชาวม้ง ที่ยังคงมีพื้นที่พำนักพักพิงอาศัยภายในอาณาเขตเชียงใหม่อยู่บ้าง จึงกลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศอย่างมากมาย

และถ้าหากต้องการสัมผัสกับบรรยากาศแห่งวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าม้งหรือแม้ว ก็คงต้องเดินทางไปยังที่เที่ยวเชียงใหม่อย่างบ้านม้งดอยปุย ซึ่งถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งที่มีการจัดจำหน่ายของระลึกต่าง ๆ อย่างมากมายหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งยังคงมีการผลิตสินค้าต่าง ๆ ที่ได้มีการวางจัดจำหน่ายนี้ภายในหมู่บ้าน สำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมายังสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่แห่งนี้ ก็จะได้พบกับบรรยากาศแห่งการดำเนินชีวิตของชาวเขาเผ่าม้งหรือแม้วโดยแท้จริง บรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้จึงแตกต่างไปจากสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ภายในจังหวัดเชียงใหม่ อย่างน้อยการพำนักพักพิงหรือแม้กระทั่งสถานที่อยู่อาศัย ย่อมมีการสร้างสรรค์และคิดค้นจัดทำในรูปแบบที่แตกต่าง และยังคงเป็นการดำเนินชีวิตในรูปแบบที่เรียบง่าย โดยอาศัยอย่างพึ่งพาธรรมชาติที่รายล้อมรอบข้างเป็นหลัก ไม่มีความเจริญหรือความทันสมัยเหมือนกับคนไทยเราในปัจจุบัน

แต่สิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ จะสามารถพบเห็นได้จากสถานที่เที่ยวเชียงใหม่แห่งนี้คือ หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดอยปุย กลับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยความรัก ความสุข และมากไปด้วยรอยยิ้มที่มีและสามารถมอบให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาได้อย่างมากมาย