สาระน่ารู้ ความรู้เกี่ยวข้องการทำงานของสมองซีกซ้ายของมนุษย์ทุกคน

สำหรับสาระน่ารู้วันนี้ เราจะนำพาทุกท่านไปทำความรู้จักเข้ากับสมองซีกซ้ายของเราทุกท่าน ว่าสมองซีกซ้ายจะทำหน้าที่ในส่วนไหน เช่นใดบ้าง เพราะฉะนั้นอย่างรอช้า เราไปดูกันเลย
 
สำหรับสาระน่ารู้ เกี่ยวกับการทำงานของสมองซีกซ้ายของคนนั้น เรื่องเด่น ๆ ก็จะมีการทำหน้าที่ในเรื่อง การใช้คำพูด การเขียน การอ่าน พร้อมทั้งทักษะทางด้านเลข การใช้เหตุผล การควบคุม รวมไปถึงการพูด การใช้ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์  การควบคุมการทำงานของมือขวา ซึ่งโดยรวมแล้ว การทำงานของสมองซีกซ้าย จะเป็นไปทางด้านการคำนวณและการทำงานในส่วนของการตัดสินใจ  ซึ่งเราอาจเรียกการทำงานของสมองซีกซ้ายนี้ได้ว่าเป็น ส่วนของการตัดสิน ส่วนการทำงานของสมองซีกขวานั้น มักจะมีหน้าที่เกี่ยวกับในเรื่อง  ความรู้ความเข้าใจ การเห็นภาพสามมิติ อารมณ์ถึงความเป็นศิลปะ ความมีสุนทรียภาพทางด้านดนตรีหรือว่าเพลง พร้อมทั้งการใช้จิตนาการในการดำเนินชีวิต รวมไปถึง การทำหน้าที่คอยควบคุมการทำงานของมือซ้ายของคนอีกด้วย ด้วยภาระหน้าที่ต่าง ๆ นานาของสมองซีกขวา ทำให้สมองซีกขวานี้ถูกเรียกว่า ส่วนของการสร้างสรรค์ ซึ่งการคิดการทำงานของสมองทั้งสองซีกนี้ แทบจะทุก ๆ กิจกรรมที่เราได้คิดพร้อมทั้งทำ สมองทั้งสองซีก ซ้ายพร้อมทั้งขวา จะทำการคิดสลับกันไปมา
 
พร้อมทั้งเมื่อใดก็ตามที่เราทุกท่านได้มีการพัฒนาความสามารถ จำเป็นต้องพัฒนาทั้งในด้านของการใช้สาเหตุและการสร้างสรรค์ไปพร้อม ๆ กัน ไม่ควรที่จะมีการก้าวหน้าโดยการแยกส่วนในแต่ล้าน เพราะถึงเช่นใด การพัฒนาที่ว่านี้ ล้วนแล้วเป็นไปทั้งสมองซีกขวาและซีกซ้ายของเรานั่นเองละคะ