เกาะเกร็ด สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงภายในนนทบุรี

หากจะให้กล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี หลากหลายคนอาจนึกถึงแหล่งท่องเที่ยวอย่าง เกาะเกร็ด แน่นอน ก็เพราะว่า เกาะเกร็ด นับได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แตกต่างไปจากสถานที่อื่น ๆ ก็เพราะว่าสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยแหล่งชุมชนคนมอญที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราวของภาชนะดินเผา ตลอดจนประเพณีต่างๆ แบบพื้นเมืองดั้งเดิม

 

ยิ่งกว่านั้น เกาะเกร็ด ยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ ภายในทุก ๆ อิริยาบถและการนำเสนอวิถีชีวิต เป็นเหตุให้สถานที่แห่งนี้มีประเพณีพร้อมทั้งวัฒนธรรมที่มีมนต์เสน่ห์แบบดั้งเดิม พร้อมทั้งถึงแม้ว่าเกาะเกร็ด จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเล็ก ๆ ในรูปแบบชุมชนพร้อมทั้งหมู่บ้าน แต่ความเติบโตตลอดจนกระทั่งกลับเป็นที่รู้จักของคนไทยและชาวตะวันตก ส่งผลทำให้แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ มีความเจริญเติบโตยิ่งขึ้นไป ซึ่งโดยทั่วไปแล้วหากได้เที่ยวภายในวันเสาร์กับอาทิตย์ ตลอดจนวันหยุดนักขัตฤกษ์ แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้จะมากไปด้วยนักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นห้องอาหาร ร้านค้า ก็ค่อนข้างประกอบไปด้วยผู้คนอย่างมาก ทำเอาพื้นที่แห่งนี้มีความสนุกและผู้คนเดินทางกันคึกคักมากยิ่งขึ้น เพราะเช่นนั้น ผู้คนส่วนมากที่เดินทางมาที่เกาะเกร็ด ค่อนข้างมาในคราบของนักเดินทางและนักช็อปปิ้ง เพื่อซื้อของพร้อมทั้งหาของกินที่แสนจะอร่อยล้ำเลิศ หรือไม่ก็เป็นนักเดินทางที่ต้องการเที่ยวชมรอบเกาะ ด้วยการนั่งเรือท่องลำน้ำในบริเวณรอบเกาะนั่นเอง

 

ความเพลิดเพลินจำเริญใจจึงเกิดขึ้นมากมายที่เกาะเกร็ด ความโด่งดังจึงทำให้เกาะเกร็ดกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสดใจ และเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนนทบุรีไปภายในที่สุด