ท่องเที่ยวเชียงใหม่แห่งหมู่บ้านขอบด้ง เพื่อที่จะสัมผัสชีวิตที่แตกต่าง

ใครที่ได้เที่ยวเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หมู่บ้านขอบด้ง ก็จะได้สัมผัสเข้ากับวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากคนไทยเช่นเรา ซึ่งพวกเขามีวิถีชีวิตที่ลำบากและมีโอกาสที่จะทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ที่น้อยกว่า แต่ถ้าว่าพวกเขาก็สามารถยืนหยัดพร้อมกับดำรงชีวิตอยู่บนช่องทางที่มีความเรียบง่ายนี้ได้อย่างสงบ เหมือนเป็นต้นแบบที่ดีของการใช้ชีวิตนั่นเอง และเพื่อนักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจ อยากจะมีโอกาสเรียนรู้พร้อมกับศึกษาขนมธรรมเนียมของหมู่บ้านนี้ โดยที่ไม่ต้องเข้าไปรบกวนหรือว่ายุ่งเกี่ยวกับความเป็นส่วนบุคคลของพวกเขา จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดโครงการมัคคุเทศก์น้อย ที่คอยอบรมสั่งสอนเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านขอบด้ง เพื่อที่จะเป็นตัวช่วยในการอธิบายวิถีชีวิตของชนเผ่าทั้งสองแก่ผู้ที่มาเยี่ยมเยียน เพื่อจะเป็นการปลูกจิตสำนึกพร้อมกับสร้างความรักในท้องถิ่นเชียงใหม่ได้ด้วย

 
เที่ยวเชียงใหม่
ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยว ที่ต้องการเที่ยวเชียงใหม่ภายในรูปแบบเบาสบาย ก็คงจะเป็นการท่องเที่ยวในสถานที่มากมาย ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีการดำรงชีวิตที่แตกต่างของชนบท หรือว่ากลุ่มคนเชื้อชาติหนึ่งที่ก่อตัวขึ้นมาภายในบริเวณพื้นที่เชียงใหม่แห่งนี้ อย่างเช่น หมู่บ้านขอบด้ง ถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านของคนภูเขาเผ่ามูเซอดำกับเผ่ามูเซอแดง ซึ่งทั้งสองเผ่านี้ได้ทำการยินยอมเป็นพันธมิตรพร้อมกับอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นพี่เป็นน้องต่างชนเผ่า เพราะว่าชาวเขาสองเผ่านี้มักจะนับถือผีและมีวัฒนธรรมที่แตกต่าง พร้อมทั้งความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายเป็นสำคัญ เป็นเหตุให้หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการหลวงภายในด้านการเกษตรและเชียงใหม่ด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน เพื่อเป็นการสนับสนุนอาชีพของชนเผ่าทั้งสองให้มั่นคง ส่วนทางเข้าบริเวณหน้าหมู่บ้านมักจะมีการจำลองบ้านและวิถีชีวิตของชาวมูเซอให้ได้พบ