แวะชมทุ่งดอกกระเจียวได้ทันที เมื่อพบสถานที่เที่ยวอย่าง จุดชมทิวทัศน์สุดแผ่นดิน

ผู้เดินทางส่วนน้อย ที่จะรับรู้เรื่องราวเกี่ยวข้องอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประกอบไปด้วยแหล่งสถานที่เที่ยวอย่างมากมาย พร้อมทั้ง สุดแผ่นดิน ก็เป็นหนึ่งสถานที่เที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และมีทุ่งดอกกระเจียว และ ป่าหินงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหมายของที่นี่ร่วมด้วย

 
เพราะทุ่งดอกกระเจียวกลุ่มนักเดินทาง ที่อยากจะต้องการสัมผัส หรือค้นเจอแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ โดยเป็นพื้นที่ที่อาจจะเดินทางในระดับใกล้เคียง แล้วค้นพบกับแหล่งท่องเที่ยวอย่างทุ่งดอกกระเจียวงามได้ในโดยทันที คงต้องมอบให้กับอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ที่คุณอาจเดินทางไปท่องเที่ยวที่นี่ พร้อมกับสามารถเดินทางต่อไปอีกเพียงไม่กี่กิโลเมตร แล้วจะค้นเจอทุ่งดอกกระเจียวงามได้ นั่นก็เป็น จุดชมวิวสุดแผ่นดิน ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม เนื่องจากเป็นสถานที่สุดแผ่นดินตามชื่อ เลยทำให้กลับเป็นจุดชมวิวที่มีความงดงามได้อย่างไกลสุดลูกหูลูกตา ที่ต้องการเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยว จุดชมทัศนียภาพสุดแผ่นดิน ท่านสามารถเดินทางมาเที่ยวที่นี่ได้ทุกวัน ทุกเวลา ซึ่ง สุดแผ่นดิน ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของที่ทำการอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ และเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวแห่งเดียวที่มีทุ่งดอกกระเจียวงาม ซึ่งเป็นแหล่งสถานที่เที่ยวที่มีความสำคัญไม่น้อย แต่สำหรับ จุดชมวิวสุดแผ่นดิน ถือว่าเป็นแนวหน้าผาพร้อมกับชะง่อนหิน ซึ่งเป็นจุดสูงสุดบนเทือกเขาพังเหย มีความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยประมาณ 850 เมตรร่วมกัน
 
ทุ่งดอกกระเจียว
ยิ่งกว่านั้น จุดชมวิวสุดแผ่นดิน ยังนับได้ว่าแหล่งท่องเที่ยว ที่เกิดจากการดันตัวของแผ่นดินภาคกลาง หรือว่าฉานไทย ซุกเข้าไปข้างใต้แผ่นดินอีสานหรืออินโต-ไซน่า จนทำให้เกิดแผ่นดินที่ยกตัวสูงชัน ซึ่งเรียกว่า สุดแผ่นดิน เหมือนเป็นเขตจุดต่อของ 3 ภาคด้วยกัน อันได้แก่ ภาคอีสาน ภาคกลาง พร้อมกับภาคเหนือ