สัญจรสัมผัสเข้ากับหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ตามชุมชนเล็กๆหมู่บ้านคุ้ม

การสัญจรเพื่อไปสัมผัสจุดชมทัศนียภาพกิ่วลม  ซึ่งเป็นหนึ่งข้างในสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ มักอยู่ทางด้านซ้ายมือก่อนถึงทางแยกในเส้นทางหมู่บ้านคุ้ม ซึ่งจะเต็มไปด้วยหมู่บ้านปะหล่องนอแล พร้อมทั้งหมู่บ้านมูเซอของด้งทางหนึ่ง อาจเลือกชมทะเลหมอกและวิวพระอาทิตย์ทั้งขึ้นพร้อมทั้งตกได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม แถมยังทำให้นักเดินทางที่เดินทางสู่ที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ภายในรูปแบบนี้ ได้เห็นวิถีชีวิตการดำรงอยู่ที่แตกต่าง แต่ก็เป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เพียงพอพร้อมทั้งมีความสุขได้อย่างถาวร นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังคงสามารถชมวิวทัศนียภาพที่เป็นภูเขาหรือแนวเขาได้อย่างมากด้วยกัน ในลักษณะของทิวเขานี้จะเปรียบเสมือนเป็นภาพพื้นหลัง และทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบอย่างกว้างขวาง และเมื่อไรสำหรับสถานที่เที่ยวเชียงใหม่อย่างหมู่บ้านคุ้มมีสภาพอากาศที่ดี ท้องฟ้าแจ่มใส ก็จะสามารถมองเห็นเกษตรดอยอ่างขางได้เช่นกันค่ะ

 
สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่
การเที่ยวหาสถานที่เที่ยวเชียงใหม่ ที่ทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องสะดุดตา ถือได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวค้นหาสถานที่เที่ยวได้ไม่ยาก เพราะสถานที่เที่ยวเชียงใหม่ส่วนมาก มักจะเป็นสถานที่ที่ประกอบไปด้วยต้นไม้ ป่าไม้ และพันธุ์พืชที่หาเลือกชมได้ยากมากมายชนิด แต่ยังคงมีแหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่อีกแบบอย่างหนึ่ง ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากได้เดินทางไปสัมผัสเข้ากับวิถีชีวิตชุมชนภายในรูปแบบต่างๆ อย่างเช่นการท่องเที่ยวที่หมู่บ้านคุ้ม เป็นต้น หมู่บ้านคุ้มถือว่าเป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่ประกอบไปด้วยผู้พักอาศัยหลากหลายชนชาติด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ชาวไทยใหญ่ ชาวพม่า พร้อมกับชาวจีนฮ่อ ซึ่งการสร้างถิ่นฐานอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่บริเวณนี้ จะเป็นเหตุให้พวกเขาเห็นทางออกของการใช้ชีวิตได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการเปิดร้านค้าบริการแก่ผู้เดินทางที่ต่างก็พากันสัญจรเข้ามาในเชียงใหม่โดยตรง