ชมความงดงามของสวนบอนไซ ผ่านการเดินทางท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่ดอยอ่างขาง

การท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่อุทยานบอนไซนั้น นอกจากเราจะได้ค้นเจอกับสวนบอนไซขนาดใหญ่แล้ว จังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีสวนสมุนไพรมากมายชนิด และมีสมุนไพรหายากของไทยอีกด้วย ทำให้ฤดูกาลท่องเที่ยวที่มีความพอดีของสวนบอนไซ เชียงใหม่นี้ อยู่ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมกราคมของทุกปี

 
เที่ยวเชียงใหม่
การค้นพบสถานที่เที่ยวเชียงใหม่อย่างสวนบอนไซ นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องเดินทางไปยังดอยอ่างขาง ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่เที่ยว  ที่มีจุดสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่เลยก็ว่าได้ เนื่องจากดอยอ่างขาง  เปรียบเหมือนเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญของไทย ส่วนพื้นที่โดยรวมล้วนแล้วแต่เป็นแอ่งกะทะ ซึ่งห้อมล้อมไปด้วยภูเขาสูงน้อยใหญ่อย่างมากเลยทีเดียว ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ประกอบไปด้วยแนวเขาและป่าไม้ภายในรูปแบบธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์   ยิ่งไปกว่านี้ จุดเด่นภายในพื้นที่ดอยอ่างขางยังคงมีอีกหลากหลายสถานที่เที่ยว แถมแต่ละสถานที่นั้นยังคงมีจุดสะดุดตาที่แตกต่างกัน แต่ล้วนแล้วก็เป็นสถานที่ที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เหมือน ๆ กันในปัจจุบัน ซึ่งอาการบนดอยอ่างขางถือว่าเป็นจุดขาย ก็เพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่มีความเย็นตลอดทั้งปีเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมของทุกปี ที่นี่จะมีอากาศเย็นมากที่สุด จนน้ำค้างกลับเป็นน้ำแข็งไปเลยทีเดียว พร้อมกับอีกหนึ่งสถานที่ที่สร้างความโดดเด่น พร้อมทั้งมีความสวยงามในสายตาของนักท่องเที่ยวโดยตรง อีกหนึ่งสถานที่เที่ยวข้างในพื้นดินดอยอ่างขาง คือ สวนบอนไซ  
 
พร้อมทั้งด้วยลักษณะโดยทั่วไปของสวนบอนไซ  ซึ่งเป็นสถานที่เที่ยวเชียงใหม่ที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ ที่นี่จึงเป็นสวนบอนไซอยู่ในบริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง เป็นเหตุให้สวนบอนไซเปรียบเหมือนเป็นแหล่งเก็บพันธุ์ไม้หายากภายในเขตอบอุ่นและเขตหนาวทั้งข้างในประเทศพร้อมกับต่างประเทศ ซึ่งจะมีการปลูก การดัด ตลอดทั้งการตกแต่งโดยใช้เทคนิคบอนไซ จนทำให้ต้นบอนไซแห่งจังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะสวยงามน่าชื่นชม