การทราบเหตุการณ์ในสิ่งที่ไม่น่ารู้ผ่านการดูดวง มิได้แปลว่าเราจะอาจหนีทุกสิ่งได้

คนเกิดมาพร้อมที่จะชดใช้กรรม เพราะฉะนั้น มนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตาของตนเองได้ การเปลี่ยนแปลงดวงชะตานั้น  มนุษย์ส่วนมากเชื่อว่าสามารถทำได้ผ่านการดูดวง ดูดวงเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น จะเจอเรื่องดีก็ขอให้ดีเลิศ จะเจอเรื่องร้ายก็ขอให้รีบหาทางแก้ไข เพื่อที่ชีวิตจะได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีงามต่อไป

 

มนุษย์ทราบเรื่องราวความเป็นไป ผ่านชีวิตที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ยิ่งกว่านั้นความนิยม ที่มาพร้อมกับกระแสการไล่ตามที่ท่วมท้น ทำเอาลักษณะของการไล่ตามเพื่อทำการดูดวงนั้นเปลี่ยนไป ตามหลักความเชื่อของการดูดวงของชาวไทยในสมัยก่อนนั้น ค่อนข้างมาพร้อมกับสาเหตุทางหลักโหราศาสตร์ หลากหลายคู่มือเกี่ยวกับคำทำนายที่มีความเหมาะสม สามารถชี้ชัดให้เห็นว่า ดวงของคนค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะ ของการเคลื่อนไหวในดวงดาว สิ่งเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นโชคชะตาที่มนุษย์ไม่ได้เลือกสรร แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะคนถูกสร้างขึ้นจากพระเจ้า แต่สำหรับชาวไทยสมัยใหม่ กลับนับถือความเชื่อตามหลักศาสนาพุทธโดยแท้จริง ความเป็นปกติจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไป มีเกิด มีดับ นับได้ว่าเป็นวัฎจักรของชีวิต แต่ถ้าหากการดูดวงสามารถบ่งบอกอนาคตได้ล่วงหน้า ว่าเราจำเป็นต้องพบเจอกับชีวิตในรูปแบบไหนบ้าง ย่อมเป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์ใช่หรือไม่นั้น แต่ละคนย่อมที่จะตกลงใจตอบคำถามนี้ให้กับตนเอง

 

การที่คนเราได้ทราบเรื่องราวภายในสิ่งที่ไม่ควรรู้  ส่งผลให้ความได้รู้ไม่ได้บ่งบอกว่า เราจะอาจหลีกหนีได้ตลอดไป แต่ว่าการได้รับรู้บ่งบอกได้ถึงการแก้ไขในขณะนั้น หากแก้ไขได้ก็ย่อมดีกับตนเอง แต่ถ้าหากแก้ไขไม่ได้ ก็ย่อมที่จะสร้างความทุกข์ทรมานมากยิ่งขึ้น ภายในเมื่อได้ทำการดูดวงมาแล้ว รู้เรื่องอนาคตและปัจจุบันของตนเองแล้ว แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ช่วยให้แก้ไขอะไรได้อยู่ดี