บริเวณท่องเที่ยวของเมืองไทยอีกหนึ่งบริเวณหนึ่งแบบ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

โดยภาพรวมของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์  ถือได้ว่าเป็นสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ทั้งหมดประกอบไปด้วยการจัดแจงทางด้านเกษตรกรรม ก็เพราะว่าสถานที่สำคัญสถานที่แห่งนี้  เป็นสถานที่ที่ชาวไทยภาคภูมิใจที่จะได้มาเชยชมและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่มีความสำคัญยิ่งกลับไป

 
เพราะเช่นนั้น สถานที่แห่งนี้จึงเป็นอีกสถานที่หนึ่ง ที่วันนี้คนไทยเราทุกคนภาคภูมิใจอยากนำเสนอ  ความบริบูรณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่แห่งนี้ดูเหมือนว่าเป็นที่ตื่นตาและตื่นใจของนักท่องเที่ยวทั้งไทยพร้อมกับต่างประเทศ  โดยเฉพาะเกษตรหลวงอินทนนท์ความครบครันในเรื่องของวิวทิวทัศน์  ไม่ว่าจะมองไปที่มุมไหนของเชียงใหม่ เราก็จะอาจครบพบได้ถึงวิวทิวทัศน์ที่มีความสวยงามทั่วทุกด้าน  ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้า  ต้นไม้ดอกไม้นานาพันธุ์  ภูเขา  แหล่งน้ำ ลำธาร พร้อมด้วยความสวยงามทางด้านประเพณีและวัฒนธรรมที่ต่างไปจากที่อื่น คงจะไม่พ้นสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์  เปรียบเหมือนเป็นสถานที่ที่มีจุดสำคัญ  เพราะเป็นโครงการอันเพราะว่าพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อจะส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนฝิ่น  และได้เป็นสถานีถ่ายทอดวิชาความรู้ทางด้านการเกษตรแผนใหม่  ที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้นไปกว่าเดิม  ด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้สถานที่ที่มีความสำคัญของชาวเชียงใหม่
 
เกษตรหลวงอินทนนท์
ซึ่งในทุกวันนี้ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์  จึงตกเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมชมชอบ  ไม่ว่าจะเป็นผู้เดินทางทั้งไทยและต่างประเทศที่ได้เดินทางเข้าทำการเที่ยวชมความเป็นธรรมชาติของสถานที่แห่งนี้  พร้อมทั้งได้เชยชมความเป็นเกษตรทฤษฎีที่ต่างไปจากสถานที่อื่น ๆ และเปรียบเหมือนเป็นทฤษฎีการเกษตรแบบอย่างใหม่ที่พ่อหลวงของคนไทยได้ประทานให้แก่ราษฎรโดยตรง