เที่ยวที่หาดทรายวังโกแห่งจังหวัดมหาสารคาม

ถ้าหากใครเคยได้ทัศนาจรไปที่จังหวัดมหาสารคามมั่งแล้ว ท่านก็คงเคยได้ฟังชื่อ หาดวังโก ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม ที่นับได้ว่าเป็นสถานที่ที่ได้รับความชื่นชอบจากนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ

 
มหาสารคาม
เพราะสถานที่เที่ยวมหาสารคามอย่าง หาดวังโก เป็นแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบหาดที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ เนื่องจากตะกอนทรายเหล่านี้ เกิดจากการไหลผ่านของโค้งแม่น้ำ กระทั่งทำให้เกิดตะกอนทรายที่ไหลไปทับถม จนกระทั่งกลายเป็นหาดทรายขนาดใหญ่ที่ดูสวยงามเกินความคาดการณ์ จนกระทั่งหาดทรายวังโกได้เกิดขึ้นบนโค้งของแม่น้ำชี ทั้งหมดของหาดจะมีความยาวโดยประมาณ 1 กิโลเมตรร่วมกัน ส่วนหัวท้ายของหาดจะถูกกั้นพร้อมกับปิดเอาไว้ด้วยแก่งทั้งสองด้าน ส่วนแก่งที่ว่านี้ทางด้านซ้ายจะมีชื่อว่า แก่งบ้านห้วย พร้อมทั้งสำหรับแก่งทางด้านขวามือจะมีชื่อว่า แก่งท่าเตาดิน ซึ่งทั้งสองแก่งนี้คอยทำหน้าที่เสมือนกับเป็นฝายทดน้ำที่อุบัติขึ้นจากธรรมชาติโดยตรง เพราะฉะนั้น รูปร่างของแก่งทั้งสองแก่งนี้จะมีรูปร่างที่คล้ายกับเหมือนกันมาก พร้อมกับจะเป็นลานหินที่ดูทอดยาวขวางทางของแม่น้ำชีอยู่ แต่ถ้าว่าพอถึงในช่วงฤดูแล้งครั้งใด ทั้งสองแอ่งก็จะคอยทำหน้าที่เป็นฝายทางธรรมชาติ ที่คอยทดน้ำเอาไว้อยู่เป็นประจำ ทำให้แม่น้ำชีบริเวณหาดวังโก ยังคงมีปริมาณน้ำเหลือเฟือถึงแม้ว่าจะเป็นในช่วงหน้าแล้งก็ตาม
 
ดังนั้น ในช่วงฤดูแล้งเมื่อใด หาดวังโกก็จะยังคงมีน้ำให้ผู้เดินทาง หรือกระทั่งชาวบ้านของจังหวัดมหาสารคามได้เล่นน้ำกันอย่างสบายใจ และต่อให้เป็นหน้าแล้งที่แล้งมากขนาดใด ที่นี่ก็ยังคงมีน้ำให้เล่นกันเพลิดเพลินอยู่อย่างเคย