วัดพระสิงห์ เชียงใหม่ วัดคู่บ้านคู่เมืองของคนล้านนา

เนื่องจาก วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร หรือว่า วัดพระสิงห์ เชียงใหม่ ถือได้ว่าเป็นวัดโบราณที่มีความสำคัญสำหรับชาวเชียงใหม่โดยตรง  โดยวัดนี้อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มาช้านาน  ส่งผลทำให้ข้างในวัดแห่งนี้มีศิลปกรรมอันเลอค่าด้านในวิหารหลวง  ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อครั้งครูบาศรีวิชัย  ยิ่งกว่านั้นหอไตรที่ถูกสร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบล้านนาโดยแท้  และเจดีย์ทรงระฆังคว่ำพร้อมกับวิหารลายคำซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์  ซึ่งถือว่าเป็นพุทธปฏิมากรเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่อีกองค์หนึ่งด้วย และด้วยเหตุนี้  จึงทำเอาวัดพระสิงห์  กลายเป็นสถานที่ที่มีความหมายของเชียงใหม่โดยตรง  ด้วยความที่เป็นเอกลักษณ์ทางด้านศิลปกรรมล้านนาทุกสัดส่วนพร้อมกับทุกอณูพื้นที่ภายในวัด  ทำเอามีผู้เดินทางมากมายต่างให้ความสนใจวัดพระสิงห์ เชียงใหม่  และเดินทางมาเที่ยวชมความงามเป็นจำนวนมากต่อวันเลยทีเดียว

 
วัดพระสิงห์
ผู้เดินทางที่ได้สัญจรมาที่วัดพระสิงห์ เชียงใหม่ หรือว่า วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ก็จะค้นพบกับความคุ้มค่า เมื่อผู้เดินทางได้ไล่ตามรับชมสิ่งต่าง ๆ ที่ทรงคุณค่าของธรรมเนียมไทย  รวมถึงฝีมือของชาวไทยทางด้านจิตรกรรม  ศิลปกรรมที่ทรงคุณประโยชน์ของคนไทยด้วยแล้ว  ย่อมเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมของนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยก็ว่าได้  เพราะว่าอย่างน้อยเชียงใหม่ก็ได้ชื่อว่าเป็นล้านนา  หากมีจิตรกรรมหรือปะติมากรรมอันทรงคุณประโยชน์ให้ได้พบเห็น  ก็ย่อมเป็นศิลปกรรมที่ถูกก่อสร้างด้วยช่างฝีมือของชาวล้านนาแบบแท้จริง และสำหรับศิลปกรรมที่ถูกปลูกสร้างขึ้นด้วยช่างฝีมือของชาวล้านนาโดยแท้จริง  ก็ย่อมมีที่จังหวัดเชียงใหม่  อย่างน้อยเขตแดนแห่งล้านนาก็ยังคงมีมรดกอันทรงคุณค่าของไทยเก็บไว้อย่างมาก  แต่ขึ้นอยู่กับว่าคนไทยจะสามารถพบสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้เองหรือเปล่า  อย่างแหล่งท่องเที่ยวข้างในจังหวัดเชียงใหม่หลากหลายสถานที่ด้วยกัน  ก็ยังคงมีศิลปกรรมที่มีขึ้นจากฝีไม้ลายมือช่างชาวล้านนาโดยแท้มากหลายสถานที่