มรดกโลกทางธรรมชาติ ผ่านทางความเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ไม่มีสถานที่ไหน ที่ถูกชี้แจงออกมาได้อย่างเด่นชัด ว่าเป็นสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ติด 1 ใน 7 ของโลก เหมือนกับแหล่งท่องเที่ยวอย่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดปีอีกด้วย  กระทั่งได้มีผู้นำองุ่นพันธุ์ไวน์ต่างๆ มาทำการเพาะปลูกเป็นไร่ขนาดใหญ่  พร้อมกับขยายตัวออกไปเรื่อย ๆ  เป็นเหตุให้เกิดอุตสาหกรรมไวน์หลากหลายแห่งด้วยกัน  ภายใต้การดูแลจากเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั่นเองยิ่งไปกว่านี้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ยังอาจมีอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย รวมไปถึงการซื้อขายผลิตผลทางด้านการเกษตรที่ทางสวนแห่งชาติเขาใหญ่ได้ทำขึ้นมา  ไม่ว่าจะเป็น  ร้านอาหาร ร้านกาแฟ  พร้อมกับแหล่งช็อปปิ้งที่อาจทำให้ผู้เดินทางได้พักผ่อนหย่อนใจในสไตล์ยุโรปภายใต้แบรนด์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั่นเอง

 

เขาใหญ่มีภาพลักษณ์ทางด้านความสวยงามทางด้านธรรมชาติเป็นเลิศ พร้อมกับความสวยงามนี้ก็ถูกเปิดเผย เพื่อให้ผู้เดินทางได้ตื่นตาตื่นใจ ไปพร้อม ๆ กับสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจอีกอย่างหนึ่ง ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คือ  อาณาเขตพร้อมกับบริเวณรอบๆของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  กลับครอบคลุมเนื้อที่ที่หมดที่เกี่ยวข้องถึง 4 จังหวัดด้วยกันเลยทีเดียว  ได้แก่ จังหวัดสระบุรี  จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมกับจังหวัดนครนายก  ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่รายล้อมไปด้วยเนื้อที่ของสี่จังหวัดที่กล่าวมาข้างต้น  หากลองนึกดูเล่น ๆ ขนาดของพื้นที่ก็อาจกว้างขวางไกลสุดสายตากันเลยทีเดียว เพราะว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  นอกจากจะมีพื้นที่กว้างขวางเกินคาดการณ์  ถึงขนาดเนื้อที่ขยายตัวไปถึงสี่จังหวัดด้วยกัน จนกลายเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจของประชาชนที่เพิ่งรู้ในกรณีนี้ อีกหนึ่งความอัศจรรย์ใจที่เราอาจทราบได้อีกนั่นก็คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังได้ถูกประกาศให้เป็น  มรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโกโดยตรงอีกด้วย