ดูหมอรายสัปดาห์กับการพบสถานการณ์ภายใน 7 วัน

นับได้ว่าการดูดวงรายสัปดาห์ คือสิ่งที่ทุกคนสามารถสัมผัสไปกับการดูดวง ที่ได้ค้นเจอว่าสัปดาห์แต่ละอาทิตย์นั้นเป็นเช่นใดบ้าง พร้อมกับเป็นการดูดวงรวบยอด หรือจะเป็นการดูดวงแค่ครั้งเดียวแค่นั้น อาจที่จะมีการพยากรณ์ได้ทั้ง 7 วัน

 
ซึ่งจะอาจบ่งบอกเหตุการณ์หลากหลาย ได้ ว่าในสถานการณ์ภายใน 7 วันนี้ จะได้พบเจอสิ่งใดบ้าง แต่ถ้าหากผู้ที่ชื่นชอบการดูดวงนั้น ค้นพบว่าการดูดวงรายสัปดาห์บ่งบอกให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ไม่คาดหวัง และเกิดสถานการณ์ที่ไม่ดี ยิ่งจะต้องรีบแก้ไข แถมทำเอาคุณเกิดการหวั่นวิตกมากเกินไป และที่สำคัญจะมีการใช้ชีวิตในหนึ่งอาทิตย์ได้ลำบากมากเพิ่มขึ้น แถมยังไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างเป็นสุขด้วย เพราะฉะนั้นคุณเองเกิดการระแวง พร้อมทั้งเกิดความกลัว เพราะว่าเกิดจากความเชื่อมากเกิดไป จนทำให้ต้องตึงเครียดไปกับการดูดวงทุกครั้ง แต่ไม่ว่าอย่างไร การดูด