ท่องเที่ยวชลบุรี ทำความเข้าใจธรรมชาติ ผ่านศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติของชลบุรี

ถึงแม้ว่าชลบุรี จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย แต่ภายในส่วนของสถานที่ทางธรรมชาติ กลับได้รับความนิยมชมชอบ จากผู้เดินทางอย่างมากที่สุด เช่น ทางศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน สถานที่เที่ยวชลบุรีอีกสถานที่หนึ่ง ยังอยากให้นักเดินทาง หรือประชาชนทั่วไป ได้มีการออกกำลังไปด้วย จึงจัดสร้างศูนย์สุขภาพขึ้น ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติในที่นี้ยังมีต้นโกงกางเกิดขึ้น เพื่อที่จะป้องกันคลื่นทะเลกระทบกับชายฝัง สำหรับต้นโกงกางนั้นจะมีคุณค่าอย่างมากกับสัตว์น้ำ และที่สำคัญยังสามารถช่วยดักจับสารอินทรีย์ตกตะกอนได้ดีด้วย ดังนั้นศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน คือสถานที่เที่ยวชลบุรีอีกแห่งหนึ่ง ที่ทำให้นักเดินทางต้องเดินทางมาศึกษาข้อมูลธรรมชาติ ที่เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ เที่ยวชลบุรีและที่สำคัญเป็นแหล่งที่อาศัยอยู่ของสัตว์น้ำ ไม่ว่าจะเป็นปลา หอย กุ้ง หรือว่านกกระยางที่มาดักจับปลาเป็นอาหาร เป็นเหตุให้สถานที่แห่งนี้กลับเป็นศูนย์อนุรักษ์กันมายาวนาน

 
ชลบุรี
ความต่างของสถานที่เที่ยวชลบุรี จะทำให้นักเดินทางเกิดความสนใจ และอยากจะเดินทางไปเป็นปริมาณมาก เพราะโดยมากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีๆ  มีสถานที่สำคัญมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวัด วัง หรือว่าจะเป็นแหล่งธรรมชาติ พร้อมกับสัตว์ป่าอีกมากมาย แถมใครที่ยังชื่นชอบกับกิจกรรมที่เป็นเหตุให้คุณเพลิดเพลิน ก็ต้องมาสถานที่เที่ยวชลบุรีแห่งนี้ ที่เก็บแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย วันนี้จึงอยากแนะนำสถานที่เที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่ไม่ค่อยมีนักเดินทางไปชมกันมากนัก ซึ่งสถานที่เที่ยวชลบุรีที่ว่านี้ คือศูนย์ศึกษาธรรมชาติ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึงแหล่งธรรมชาติมีความสมบูรณ์ มีเนื้อที่ถึง 300 ไร่ นับได้ว่าเป็นพื้นที่สมบูรณ์ที่สุดแล้ว จึงเป็นเหตุให้สำนักงานป่าไม้ได้มีการจัดสร้างศูนย์ศึกษาธรรมชาติขึ้นมา เพื่อจะเป็นการอนุรักษ์ของคนไทย พร้อมกับยังให้ความรู้แก่ผู้เดินทางควบคู่ไปด้วย จึงจัดทำเส้นทางขึ้นมา สำหรับทำการศึกษาธรรมชาติ จะเป็นสะพานที่มีความยาวถึง 2,300 เมตร นับได้ว่าเป็นสะพานที่ยาวที่สุดของประเทศไทย