บริเวณจารึกพงศาวดารไทย อย่างสถานที่เที่ยวทุ่งมะขามหย่อง

ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ มีขึ้นอยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะภายหลังที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทรงประกาศอิสระภาพได้ราวๆ 2 ปี  พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรง ก็ได้ให้มังมอดราชบุตร ทำการเคลื่อนทัพมาตั้งที่ทุ่งมะขามหย่อง ซึ่งทัพพระเจ้าหงสาวดีตั้งค่ายหลวงในบริเวณขนอนปากคู่ ซึ่งเป็นเนื้อที่ถัดมาจากทุ่งมะขามหย่องทางใต้นั่นเอง
 
ยิ่งถ้าหากเป็นพื้นที่ของพระนครศรีอยุธยาด้วยแล้ว พื้นที่แห่งนี้ย่อมจารึกประวัติศาสตร์เอาไว้มากมาย ยิ่งถ้าหากได้เดินทางสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักเดินทางทุกคนก็จะได้ท่องเที่ยวไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์เริ่มแรกของประเทศไทยในหลากหลายยุคเลยเชียว อย่างเช่น การสัญจรที่พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระสุริโยทัยหรือทุ่งมะขามหย่อง ซึ่งสถานที่แห่งนี้มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ทางด้านตะวันออก ภายในพื้นที่จะมีพระรูปสมเด็จพระสุริโยทัย ที่ถูกหล่อขึ้นด้วยสำริด มีขนาดเท่ากับครึ่งขององค์จริงประทับอยู่บนหลังพระคชาธาร ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลก ถ้าเป็นการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อที่จะค้นพบกับดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ประเทศไทยสมัยเก่าก่อน จังหวัดพระนครศรีอยุธยานับได้ว่า มีสถานที่ทางด้านประวัติศาสตร์ จารึกเอาไว้อยู่มากมายด้วยกัน  นอกจากนี้ยังคงมีกลุ่มอนุสาวรีย์ประติมากรรมประกอบกันทั้งหมดถึง 49 ชิ้น พร้อมกับประติมากรรมจำลองประวัติศาสตร์ พื้นที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ พร้อมทั้งสวนสาธารณะเพื่อนักเดินทางได้นั่งเล่นผ่อนคลาย และในส่วนทางด้านประวัติศาสตร์ไทย พื้นที่ทุ่งมะขามหย่อม นับได้ว่าเคยเป็นสมรภูมิการสู้รบ ระหว่างไทยกับพม่ามากหลายหน
 
การทำศึกระหว่างไทยกับพม่า ได้มีขึ้นหลายต่อหลายครั้งเลยเชียว จนกระทั่งเกิดเป็นมหาวีรกรรมคือ สมเด็จพระศรีสุริโยทัย พระอัครมเหสีของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ได้ทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรจนกระทั่งต้องพระแสงของ้าว จนสิ้นพระชนม์บนคอช้าง ในช่วงรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา ทรงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา