ความเข้าใจจากความรัก กลับกลายเป็นบทเรียนที่ดีพร้อมกับมีความสำคัญ

ความรักที่ใครๆนั้นพึงประสงค์ที่จะศึกษาค้นพบ กลับตกเป็นความรักที่ทุกคนจำนวนมากไม่ได้ค้นพบตั้งแต่ครั้งแรก เปรียบเหมือนว่าเป็นการศึกษานิสัยใจคอของแต่ละบุคคลนั่นเอง นับได้ว่าความรักนั้นกลายเป็นความรักที่ทำการค้นเจอค่อนข้างยาก บางทีความรักก็อาจจะไม่ได้สอนให้เราเป็นคนโชคดีก็ได้ หรือว่าการเรียนรู้ที่จะอาจได้รับความโชคดีเกี่ยวกับความรักทำให้เป็นเรื่องที่คาดเดายาก แต่ก็ใครก็ตามก็จะพยายามที่ค้นหามัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนนั้นเกิดจากความโง่ พร้อมกับสติปัญญาที่แท้จริง สำหรับความรักที่ทุกคนรอคอยนั้น คงจะไม่เป็นแบบใจคิดก็เป็นได้

 
ความรัก
ส่วนภายในโลกนี้ก็ยังค้นพบว่ามีผู้คนอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งคือกลุ่มที่ไม่ค่อยสนใจและไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องความรักสักเท่าไหร่ โดยเฉพาะผู้ที่ไร้ความรัก กลับเป็นเหตุให้เขาต้องยืนอยู่บนโลกนี้เพียงผู้เดียว ซึ่งในตามหลักความเป็นจริงนั้น บนโลกนี้มีลักษณะเป็นกลม ๆ กลับไม่มีคนใดที่จะอาจยืนหลักด้วยตัวเองได้ว่าจะอยู่คนเดียวได้ ซึ่งทุกท่านจำเป็นที่จะต้องมีความรัก และความรักความห่วงใย เอาใจใส่จากคนที่รัก จนเป็นเหตุให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนที่ได้เริ่มต้นกำเนิดด้วยความรักได้หลากหลายรูปแบบ ส่วนภายในเรื่องความรักนั้น จะต้องใช้ใจเป็นสื่อทั้งสองคน กลับกลับเป็นความรักที่ทุกท่านจะต้องใช้ใจเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ดังนั้นสิ่งที่ปรารถนานั้นมักได้รับการรักแท้ หรือว่าผู้ที่รักเราที่จะไม่หวังสิ่งตอบแทนใดอย่างถ่องแท้