อังเปา ตรุษจีน อั่งเปาสีแดงที่ใครต่อใคร ก็ต้องการ

เมื่อถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนครั้งใด สิ่งที่ทุกคนพึงกระทำ นั่นก็คือ ถ้าหากเป็นคนจีน ย่อมต้องทำตามประเพณี พร้อมกับถ้าหากเป็นพุทธศาสนิกชน มักทำบุญตักบาตร ซึ่งถือได้ว่าเป็นการให้ความสำคัญ กับเทศกาลตรุษจีนในรูปแบบของไทยเหมือนกัน พร้อมกับเมื่อมีการไหว้บรรพบุรุษตามวัฒนธรรม อีกหนึ่งสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของตรุษจีน และทุกคนต่างก็อยากจะได้จากผู้ใหญ่ นั่นก็คือ อังเปา วันตรุษจีน นั่นเอง
 
สำหรับ อังเปา วันตรุษจีน ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของตรุษจีน ซึ่งทุกคนพอจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในตรุษจีนของทุกปี จะต้องมี อั่งเปาซองสีแดง ซึ่งถือได้ว่าเป็นธรรมเนียมจีน โดยที่ผู้ใหญ่ที่ผ่านการแต่งงานมาแล้ว อีกทั้งยังคงมีอาชีพ มีงานทำ จนมีรายได้แล้ว จำต้องมอบอังเปา วันตรุษจีน ซองสีแดง ซึ่งภายในซองจะบรรจุทรัพย์สินจำนวนหนึ่งเอาไว้ด้านใน จะจำนวนเท่าใดก็ได้ ตามกำลังและด้วยความเต็มใจจากผู้ให้  ซึ่งอั่งเปาซองสีแดงกลุ่มนี้ จะถูกมอบให้กับน้องๆ ที่มีอายุต่ำกว่าผู้ให้เสมอ หรือแม้กระทั่งเด็ก ๆ ที่ยังไม่ได้ทำงาน พร้อมกับมีการกล่าวคำสวัสดีปีใหม่ ไปพร้อม ๆ กับซองอังเปา
 
ด้วยรูปร่างของซองอังเปา วันตรุษจีน ที่เป็นสีแดงเนื่องจากเป็นสัญลักษณ์แห่งความ โชคดี พร้อมกับสำหรังเงินภายในซองอังเปาส่วนมาก มักมีการกะเกณฑ์จำนวนให้เป็นเลขนำโชคของจีน นั่นก็คือเลข 8 เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ให้พร้อมกับผู้รับอั่งเปาโดยตรง