รู้จักว่าจะรัก ก็จำเป็นรู้จักที่จะรักตนเองให้ดีเสียก่อน

สิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจ ผ่านเรื่องราวของความรักใคร่ ถือว่ามีอยู่หลากหลายแบบอย่าง พร้อมกับถึงแม้ว่าความรักใคร่ เริ่มต้นด้วยการส่งให้แก่กัน โดยจะใช้ความจริงใจเป็นสื่อกลาง พร้อมกับจะก่อให้เกิดความรักในหลากหลายรูปแบบร่วมกัน ไม่ว่าเพศใดก็ตาม ก็อาจจะมีความรักให้กันได้ มิใช่จะมีแค่ชายหญิงแค่นั้น แต่หญิงรักหญิง ชายรักชาย หรือว่าแม่กระทั่งรักแบบเพื่อน ก็อาจจะมอบให้กันได้คะ
 
ไม่ว่าเราจะรู้สึกชื่นชอบใคร รักใคร แต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกท่านขาดไม่ได้ นั่นก็คือ การคิดพร้อมกับใส่ใจไปกับการรักตัวเอง ก็เพราะว่านี่เป็นสิ่งหนึ่ง ที่ไม่อาจจะกำหนดขึ้นเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจิตใต้สำนึกทั้งหมด พร้อมกับยังรวมไปถึงสติของแต่ละบุคคล หรือว่ามนุษย์ของเรานั้นที่ถูกการควบคุม หากขาสติตอนใด ความรักที่มีอยู่ก็ส่งผลไม่ให้อาจจะหยุดยั้งความคิดเราได้ หรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องใด ก็ไม่อาจจะที่จะทำการขัดแย้งให้เรามีสติได้อีก ก็เหมือนความรักที่ไม่มีขีดจำกัดนั่นเอง เป็นเพราะความรัก มักจะเกิดขึ้นกับทุกคนแบบไม่รู้ตัว แต่ด้วยมนุษย์เรานั้นยังคุมสติ ที่จะรู้ดีรู้ชั่ว ก็ย่อมจะเป็นหนึ่งที่เป็นเหตุให้ทุกท่านเกิดความคิดและไตร่ตรอง พร้อมกับมีการแยกแยะเรื่องต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง ซึ่งในบางครั้งสำหรับบางคนอาจจะในการไตร่ตรอง โดยการกลั่นกรองไม่ค่อยได้ เป็นเหตุให้ถึงขั้นที่จะไม่มีสติ ซึ่งจะก่อให้เกิดโทษ เพราะทุกคนไม่มีสตินั่นเอง ดังนั้น ความรักคือสิ่งที่ดูสวยงาม พร้อมกับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจริงหรือไม่ ก็ไม่อาจจะมีใครตอบได้อย่างชัดเจน เพราะควรรักของแต่ละบุคคลนั้น จะมีความแตกต่างกันออกไป
 
ดูเหมือน ถ้าหากว่าเรารู้จักที่รักคนอื่น เราก็ควรที่จะแบ่งปันความรักนี้ มาให้กับตัวเองบ้าง แต่สิ่งเดียวที่ยังทำการค้นหาก็คือ ความจริงใจที่มีให้กัน เพราะความจริงใจเหล่านี้ไม่ใช่หมายถึง จะต้องเป็นความรักใคร่ของคนหนุ่ม คนสาว แค่นั้น แต่ทว่าการกำเนิดความรัก ด้วยการเริ่มด้วยความจริงใจให้แก่กัน สิ่งนี้เป็นการเริ่มที่ดีที่สุดแล้ว เพราะเรานั้นไม่อาจจะที่จะเลือกรักใครได้ พร้อมกับเลือกให้ใครได้รับความจริงใจด้วยซ้ำ