การตั้งชื่อมงคล โดยยึดติดเข้ากับตัวเลขโหราศาสตร์

นับวันการตั้งชื่อมงคลเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับตนเองเป็นอย่างมาก ซึ่งหลัก ๆ แล้วการตั้งชื่อมงคลนั้นจะเป็นตามแนวทางของเลขศาสตร์ที่มีอยู่นั่นเอง ซึ่งจะมีการใช้ชื่อที่มีตัวอักษรนำหน้า เพื่อเป็นการแก่ชะต้าในชีวิต โดยที่จะมีดวงดาวที่สามารถส่งผลได้ดี จะเป็นดาวที่สามารถส่งเสริมดวงชะตาชีวิต และเมื่อได้ทำการรวมเลขแล้วก็จะได้เลขดี มีมงคลแก่ตนเอง เพื่อเป็นแรงหนุนในเรื่องชีวิต หลักในการตั้งชื่อมงคลตามตัวเลขศาสตร์จึงได้มีการถูกเอามาใช้ในการประกอบการตั้งชื่ออยู่เสมอ
 
โดยหลักๆ ตามศาสตร์นี้จะอาจใช้ได้ทั้งตั้งชื่อ กับนามสกุล เนื่องจากการตั้งชื่อให้เพื่อให้มีเลขที่ดีนั้น ในการตั้งนามสกุลและผลรวมของชื่อจะต้องมีกำลังตัวเลขที่ดี ซึ่งจะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก  ดังนั้นส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ตั้งชื่อมงคลนั้น ส่วนใหญ่อาจจะให้พระเป็นคนตั้งให้ เพื่อหวังว่าจะได้ชื่อที่เป็นสิริมงคลในชีวิต แต่ในการตั้งชื่อนั้น ในโบราณ จำนวนมากพ่อแม่จะเป็นคนตั้งให้ เพราะคิดว่า การที่พ่อแม่เป็นคนตั้งให้นั้น จะทำเอาบุญหลานของท่านเจริญรุ่งเรื่อง และไม่นิยมเปลี่ยนชื่อกันมากนัก แต่ว่าด้วยยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนั้น บางคนก็คงมีการเปลี่ยนชื่อมาหลายชื่อแล้วก็ได้ แต่ตามที่จริงแล้วส่วนใหญ่อาจจะขึ้นกับดวงชะตาของคุณเองในการทำบุญ หรืออาจจะเป็นบุญเก่าที่สามารถทำให้ชาตินี้มีแต่สิ่งดี ๆ ในชีวิตก็เป็นได้
 
เพราะเช่นนั้นการเปลี่ยนชื่อมงคล ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเท่านั้น เพียงคุณเองควรต้องเชื่อมั่นในชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้จะดีกว่า เพื่อจะได้ชื่อที่เป็นสิริมงคลแก่ตนเองได้อย่างแน่แท้