เรื่องราวภูมิหลังของนารีผล

นารีผล คือพันธ์ไม้ที่มีตามความเชื่อถือจากตำนานป่าหิมพานต์ เป็นพืชที่มีการออกลูกเป็นผู้หญิง เมื่อผลสุข เหล่าบรรดา กินรี ฤาษี คนธรรพ์ จะมีการนำไปเสพสังวาส ซึ่งต้นกำเนิดของนารีพล จะมีตำนานอยู่ว่า เมื่อครั้งก่อนพระเวสันดร และพรนางมัทรี และพร้อมกับกัณหาและชาลี ได้มีการถูกขับไล่ออกจากเมืองนคร พร้อมทั้งเดินทางไปในป่าหิมพานต์และมีการบำเพ็ญเพียรและมีการปฎฺบัติธรรมอยู่ที่นั้นกันเลย

 
ถือได้วา นารีผล เป็นเรื่องที่มีมาในสมัยก่อนแล้ว ซึ่งความเชื่อของเทพธิดาขณะใดที่มีต้นนารีผลออกดอกออกมา ก็เปรียบเหมือนว่าเป็นวิมาน แห่งรุกขเทพเกิดขึ้น  ซึ่งความสวยงามของนารีผล แต่ละผลจะมีความแตกต่างกันออกไป แต่แต่กรรมของเทพธิดาแต่ละคน พร้อมทั้งเทพธิดาที่ได้มีการมาจุติที่นารีผล  ก็เกิดจากโชคชะตาที่ตนเองได้ทำขึ้นไว้ก่อนหน้านี้ ดังนั้นความงดงามของนารีผล จึงทำเอาเหล่าวิทยาธรตบะแตกกันได้ ถ้าหากว่าพวกเขาเหล่านี้จิตใจไม่แข็งพอ ก็จะมีบางท่านนำไปเสพบำเรอกับนารีผล จนเกิดความตบะแตกทำให้ฤทธิ์ที่มีก็เสื่อมลงไปนั่นเอง นารีผล ไม่สามารถที่จะเหาะได้ต่อไปได้ จึงทำเอาหมดโอกาสที่จะมีการเจอะเจอกับนางมัทรีอีกแน่นอน
 
นารีผล
 และนี่ก็คือข้อมูลเกี่ยวข้องนารีผล ที่สามารถทำการหาข้อมูลกันได้ง่าย ๆ โดยที่ตัวคุณเองทำการค้นหาผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต หรือผ่านทางหนังสือที่เกี่ยวกับวรรณคดีต่าง ๆ ก็จะสามารับทราบเรื่องราวเกี่ยวข้องนารีผลภายในสมัยก่อน ๆ ได้อย่างแน่นอน