Ribeira Square สถานที่ท่องเที่ยวที่มีมนเสน่ห์ของชาวโปรตุเกส

Ribeira Square คือเสน่ห็อย่างหนึ่งที่ขาวโปรตุเกส มักให้ความสำคัญ ซึงเป็นประวัติศาสตร์ที่มีความเก่าแก่มายาวนาน เป็นเมือที่ได้เป็มรดกของโลก  ซึ่งเป้าหมายของปลายทางที่นักเดินทางแต่ละคนที่เข้ามาสัมผัสพร้อมทั้งเข้ามาเยือนแถมยังได้มีการรับบรรยากาศที่แบบคลาสิกเช่นกัน ทำให้นักท่องเที่ยวต่างก็เดินทางมาท่องเที่ยวที่นี้กันเป็นจำนวนมาก

 
Ribeira Square
นับได้ว่า Ribeira Square เป็นสิ่งที่มีความงดงามมาก เป็นเหตุให้มีแต่คนเอ่ยถึงกันหลากหลายคนร่วมกัน สำหรับRibeira Square จะตั้งอยู่ที่เมืองโปรตุเกส ซึ่งเป็นเมืองที่ได้มีศูนย์กลางหลากหลายด้าน ยิ่งทางด้านเรือ จะมีความครึกครื้น พร้อมกับรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในสมัยยุคกลาง  เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำที่ชื่อว่า Duoro พร้อมทั้งจุดท่องเที่ยวที่มีความชื่นชอบมากที่สุด คือ ท่าเรื่อ ที่จะอาจนั่งรับชมไปด้วยบรรยากาศริมแม่น้ำ หากใครชอบรับประทาน ปลา หอย กุ้ง ที่นี้แห่งนี้ก็มีจำนวนมาก ถือได้ว่าเป็นมลเสน่ห์ที่มีความโดดเด่น ซึ่งเมืองนี้ เคยถูกไฟไหม้ Ribeira Square จึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาใหม่ขึ้นมาก จนทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจจนมาถึงตอนนี้ เพราะเช่นนั้น Ribeira Square จึงกลายเป็นสถานที่ที่มีความนิยมไม่แพ้สถานที่อื่น  ๆ กันเลยทีเดียว ทำให้ผู้เดินทางเกิดความสุข พร้อมทั้งเพลิดเพลิน ขณะได้เดินทางมาสถานที่แห่งนี้
 
เพราะฉะนั้น Ribeira Square กับเมืองของโปรตุเกส ก็ล้วนต้องกลับมาอีกครั้ง จึงทำให้สถานที่เที่ยวแห่งนี้ ตกเป็นจุดส่วนร่วม ถึงแม้ว่าจะเป็นท่าเรื่อก็ตาม  แต่ผู้เดินทางก็ให้ความสนใจกันเป็นปริมาณมาก จนมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างเห็นได้ชัดเจน