Copan ประเทศฮอนดูรัส ตัวเมืองที่โบราณในชนเผ่ามายา

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศฮอนดูรัส เป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวกันเป็นปริมาณมาก ซึ่งถือว่า Copan เป็นเมืองโบราณที่มีความเก่าแก่ จะตั้งอยู่บริเวณตะวันตกของประเทศฮอนดูรัส ซึ่งเป็นเมืองที่มีความเก่าถึงสองพันปี ที่ได้มีการสันนิษฐานได้ว่า ที่แห่งนี้ได้เป็นเมืองหลวงมาก่อน และได้มีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ 20,000 คนเมืองนี้จะมีการปกครองโดยมหากษัตริย์

 
Copan
ซึ่งจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองทีน่าสนใจ ทำให้ได้มีการอพยพในการย้ายถิ่นฐาน ส่วนในเรื่องการปลูกสร้างจากในนั้น จะมีความโดดเด่นในด้านศิลปะที่มีแบบเป็นลุ่มแม่น้ำของชาวชนเผ่ามายา Copan มีทั้งพีระมิดไว้ทำการบูชาเทวดา จะมีรูปปั้นที่เป็นเอกลักษณ์ รวมไปถึงซากปรักหักพังที่ได้มีการสะสมมาไว้ ทางด้านคุณประโยชน์ประวัติศาสตร์ ซึ่งเมืองนี้จะตั้งในหุบเขาและมีแม่น้ำที่บริบูรณ์อีกด้วย และมีป่าดงดิบ โดยเฉพาะเมื่อหลายพันปีก่อน เมืองนี้ค้นพบว่าเป็นเมืองชุมชนที่มีความครึกครื้นพร้อมทั้งสวยงามเป็นอย่างมาก จึงเป็นเหตุให้เมือง Copan ตกเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสำคัญของฮอนดูรัส ที่บางคนอาจยังไม่รู้จักกัน  แต่ถ้าได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่แห่งนี้ อาจจะสามารถเป็นเหตุให้มีจินตนาการถึงอดีต และยังรวมถึงบรรยากาศกับการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ๆ ได้อย่างแน่แท้
 
ดังนั้น Copan จึงกลายเป็นสถานที่เที่ยวที่ได้รับความนิยมชมชอบเป็นอันดับต้น ๆ จึงทำให้ผู้เดินทางตัดสินใจกันได้ง่ายยิ่งขึ้น  จนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญมายาวนานก็เป็นได้