วันแรงงานแห่งชาติ วันที่ลูกจ้างต่างก็ต้องพัฒนาความสามารถ

วันแรงงาน ซึ่งเป็นวันแรงงานแห่งชาติ เพื่อเป็นการยกย่องให้เห็นความสำคัญของแรงงาน เพื่อเป็นการปรับปรุงทางด้านคุณภาพ ซึ่งผู้ใช้แรงงานถือว่าเป็นฝ่ายผลิตที่มีความสำคัญในการผลักดัน ช่วยการส่งเสริมด้านการพัฒนาระบบทางเศรษฐกิจ ในต่างประเทศได้มีแรงงานเป็นจำนวนมาก โดยเรียกว่า วันเมย์เดย์ แต่ในขณะเดียวกันเมืองไทยได้เรียกว่า วันแรงงานแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี

 
วันแรงงาน
สำหรับประวัติ วันแรงงาน แห่งชาติ ในสมัยประเทศยุโรป ถือว่าเป็นวันเมย์ดย์ เป็นวันเริ่มต้นช่วงฤดูใหม่ทางด้านการเกษตร จึงได้มีพิธีฉลองและทำการบวงสรวงของให้ได้มีการปลูกพืชได้ผลผลิตที่ดี รวมไปถึงขอให้ประชาชนทั่วๆ ไปอยู่เย็นเป็นสุข วันแรงงาน อีกทั้งทางภาคเหนือของประเทศยุโรปก็ได้มีการจัดงานรอบกองไฟในวันนี้ด้วย ซึ่งเป็นประเพณีภายในประเทศอังกฤษที่ยังได้มีการสืบทองกันมาถึงสมัยนี้เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัตความเป็นมาวันแรงงานแห่งชาติของประเทศไทย  เมื่อได้มีอุตสาหกรรมมีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้แรงานก็มีปัญหามากเพิ่มขึ้นตามไปด้วย รวมไปถึงปัญหาแรงงานก็ถือว่ามีความสลักซับซ้อนมากเพิ่มขึ้น จนเป็นเหตุให้ในปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยก็ได้มีการเริ่มจัดการเกี่ยวกับการบริหารแรงงาน โดยการจัดสรรพร้อมทั้งมีการพัฒฯแรงงานให้มีการคุ้มครองดูแลเจ้าหน้าที่มากเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานให้กับผู้ใช้แรงงานกันนั่นเอง
 
เพราะเช่นนั้นวันแรงงานแห่งชาติ จึงกลายเป็นวันที่มีความหมายอย่างมาก เป็นเหตุให้ชาวไทยทุกคน  ต่างก็อยากให้ถึงวันแรงงาน เนื่องจากเป็นวันที่มีการพักผ่อนจิตใจ พร้อมกับพักผ่อนกาย ที่มีช่วงเวลาวันหยุดหลายวันกันนั่นเอง