มัสยิดใหญ่แห่งกอร์โดบา ในสเปน

มัสยิดใหญ่แห่งกอร์โดบา สิ่งปลูกสร้างที่มีประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญ และเป็นหนึ่งมรดกของโลก ที่ตั้งอยู่ภายในสเปน ได้มีการสร้างขึ้นเป็นมหาวิหารคาทอลิก ในคริสต์ศักราช 711 ซึ่งสเปนได้มีการถูกบุกรุกโดยมุสลิม จึงได้มีการถูกปรับเปลี่ยนเป็นโบสถ์ครึ่งพร้อมทั้งมัสยิด พร้อมกับต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนหลายเป็นมัสยิดเข้ามาแทน โดยที่มีการซื้อมุกอับดุลเลาะห์ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่ พร้อมทั้งมีความเจริญรุ่งเรื่องเป็นอย่างมาก

 
มัสยิดใหญ่แห่งกอร์โดบา
ถือได้ว่า มัสยิดใหญ่แห่งกอร์โดบา ถือว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สอง แต่ทว่าสุดท้ายชาวสเปนก็ได้มีการครองมัสยิดได้กลับมาเป็นวิหารแบบดังเดิมช่วงปี ค.ศ.1236 กลายเป็นโบสถ์ที่มีความงาม ผสมผสานไปด้วยงานศิลป์หลากหลายรูปแบบด้วยกัน มีการฟื้นฟูศิลปะทางวิทยากันอีกด้วย พื้นที่แห่งนี้จึงเป็นสถานที่ที่มีความน่าเที่ยว เพื่อชมความงาม พร้อมทั้งความยิ่งใหญ่ทางด้านประวัติศาสตร์ ซึ่งจะมีความเด่นจากด้านในอย่างเห็นได้ชัดเจน  คือ รูปโค้งแถบแดงที่มีความงามพร้อมกับแปลกตา ทำให้นักเดินทางแต่ละคนที่ได้เดินทางมาสเปน  ต่างก็ต้องเข้ามาแวะเยี่ยมชมกับสถานที่แห่งนี้กันอย่างหนาแน่น จนเป็นเหตุให้กลายเป็นว่ามีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมากมาย รวมไปถึงชาวไทยก็เดินทางไปเที่ยวที่แห่งนี้กันอีกด้วย
 
เพราะเช่นนั้นมัสยิดใหญ่แห่งกอร์โดบา จึงกลายเป็นที่รู้จัก และมีประชาชนสนใจ ที่อยากจะเดินทางมาสัมผัสกับสเปน มัสยิดใหญ่แห่งกอร์โดบา ที่มีความหรูหราพร้อมทั้งน่าติดตามกับศิลปะมากมาย ที่ถูกนำเสนอออกมานั่นเอง จนทำให้ต่างก็กล่าวถึงเป็นอย่างมาก